INFORMACJE BIZNESOWE »

Ponad 50 milionów kary za polisolokaty. "Brak kupieckiej uczciwości"

Ponad 50 milionów kary za polisolokaty. "Brak kupieckiej uczciwości"

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta nałożył kary finansowe o łącznej wartości ponad 50 mln zł na cztery instytucje finansowe: Aegon TU na Życie, Idea Bank, Open Finance, Raiffeisen Bank Polska. Kara dotyczy "naruszenia zbiorowych interesów konsumentów poprzez nierzetelne informowanie o tzw. polisolokatach oraz o prawach i obowiązkach stron umowy". czytaj dalej »

WIADOMOŚCI SPORTOWE »

Cienie żołnierzy z batalionu Kijów-1, stojących w pobliżu parlamentu w stolicy Ukrainy. (Siergiej Dolzhenko/EPA) czytaj dalej »

Magazyny

wszystkie magazyny »