tvnpix
śledź nas na:
 • Google Plus
 • Instagram
 • RSS

Sejm uchwalił ustawę degradacyjną. Zakłada możliwość pozbawiania stopni wojskowych

zobacz więcej wideo »
Sejm uchwalił ustawę degradacyjną. Zakłada możliwość pozbawiania stopni wojskowych
 • Sejm uchwalił ustawę degradacyjnąSejm uchwalił ustawę degradacyjną
 • Bielan: Prezydent nie jest członkiem PiS. Nie wszystkie jego decyzje nam się podobająBielan: Prezydent nie jest członkiem PiS. Nie wszystkie jego decyzje nam się podobają
 • "Prezydent widzi wielkie kłopoty wewnętrzne PiS-u""Prezydent widzi wielkie kłopoty wewnętrzne PiS-u"
 • Prezes PiS: sprawę ustawy degradacyjnej uznaliśmy w tym momencie za zamkniętąPrezes PiS: sprawę ustawy degradacyjnej uznaliśmy w tym momencie za zamkniętą
 • Suski: prezydent będzie musiał się ciężko napracować, żeby odzyskać mój głosSuski: prezydent będzie musiał się ciężko napracować, żeby odzyskać mój głos
 • Politycy opozycji o wecie prezydenta Politycy opozycji o wecie prezydenta
 • Komentarze po wecie prezydenta w sprawie ustawy degradacyjnejKomentarze po wecie prezydenta w sprawie ustawy degradacyjnej
 • "Tych zarzutów było mnóstwo""Tych zarzutów było mnóstwo"
 • "Prezydent nie stracił słuchu społecznego""Prezydent nie stracił słuchu społecznego"
 • "Wnioski z tej historii powinny być wyciągnięte""Wnioski z tej historii powinny być wyciągnięte"
 • Jakubiak: uwagi prezydenta mogą poprawić tę ustawęJakubiak: uwagi prezydenta mogą poprawić tę ustawę
 • Kluzik-Rostkowska: sprawa ustawy degradacyjnej to temat zastępczyKluzik-Rostkowska: sprawa ustawy degradacyjnej to temat zastępczy
 • "Żadnych targów, deali nie było""Żadnych targów, deali nie było"
 • Rzeczniczka rządu: w naszej ocenie zapisy ustawy degradacyjnej były właściweRzeczniczka rządu: w naszej ocenie zapisy ustawy degradacyjnej były właściwe
 • Kopcińska po wecie prezydenta: rząd na pewno nie zostawi tej kwestii nierozwiązanejKopcińska po wecie prezydenta: rząd na pewno nie zostawi tej kwestii nierozwiązanej
 • Tomasz Siemoniak komentuje prezydenckie wetoTomasz Siemoniak komentuje prezydenckie weto
 • Monika Jaruzelska komentuje prezydenckie wetoMonika Jaruzelska komentuje prezydenckie weto
 • Ryszard Czarnecki komentuje weto prezydentaRyszard Czarnecki komentuje weto prezydenta
 • Marek Jakubiak komentuje prezydenckie wetoMarek Jakubiak komentuje prezydenckie weto
 • Leszek Miller komentuje prezydenckie wetoLeszek Miller komentuje prezydenckie weto
 • Prezydent: nie uwzględniono mojego głosuPrezydent: nie uwzględniono mojego głosu
 • Duda: nie mam wątpliwości co do odebrania stopni wojskowych kierownictwu WRONDuda: nie mam wątpliwości co do odebrania stopni wojskowych kierownictwu WRON
 • Prezydent: po świętach zorganizuję spotkanie w sprawie ustawyPrezydent: po świętach zorganizuję spotkanie w sprawie ustawy
 • Prezydent zawetował ustawę degradacyjnąPrezydent zawetował ustawę degradacyjną
 • KosmosKosmos
 • Obywatel JaruzelskiObywatel Jaruzelski
 • W służbie partiiW służbie partii
 • Prof. Modzelewski: wprowadzenie ustawy degradacyjnej to akt odwagi hieny cmentarnejProf. Modzelewski: wprowadzenie ustawy degradacyjnej to akt odwagi hieny cmentarnej
 • Antoni Dudek: degradując Jaruzelskiego przyznajemy się do armii, w której został generałemAntoni Dudek: degradując Jaruzelskiego przyznajemy się do armii, w której został...
 • Prof. Dudek: jestem sceptyczny wobec prób rozliczania historii przy pomocy narzędzi prawnych, ale PiS liczy, że na tym zyska trochę poparciaProf. Dudek: jestem sceptyczny wobec prób rozliczania historii przy pomocy...
 • Profesor Dudek: w polityce bardzo często posługuje się historią po to, żeby zamaskować bieżące problemyProfesor Dudek: w polityce bardzo często posługuje się historią po to, żeby...
 • "Do kogo ta ustawa jest adresowana?" Błaszczak wyjaśnia"Do kogo ta ustawa jest adresowana?" Błaszczak wyjaśnia
 • Macierewicz: wszyscy, którzy byli członkami WRON zostają pozbawieni tytułów generalskichMacierewicz: wszyscy, którzy byli członkami WRON zostają pozbawieni tytułów...
 • "Dokonuje się małostkowego aktu zemsty""Dokonuje się małostkowego aktu zemsty"
 • Gryglas: generałowie powinni być zdegradowaniGryglas: generałowie powinni być zdegradowani
 • Tomasz Siemoniak o ustawie degradacyjnejTomasz Siemoniak o ustawie degradacyjnej
 • Mariusz Błaszczak o ustawie degradacyjnejMariusz Błaszczak o ustawie degradacyjnej
 • Morawiecki o powodach powstania ustawy degradacyjnej cz. 2Morawiecki o powodach powstania ustawy degradacyjnej cz. 2
 • Morawiecki o powodach powstania ustawy degradacyjnej cz. 1Morawiecki o powodach powstania ustawy degradacyjnej cz. 1
Foto: PAP/Damazy Kwiatkowski | Video: tvn24 Sejm uchwalił ustawę degradacyjną, która pozwala na pośmiertne pozbawienie stopnia generalskiego między innymi Wojciecha Jaruzelskiego

Możliwość pozbawiania stopni wojskowych osób i żołnierzy rezerwy, którzy w latach 1943-1990 swoją postawą "sprzeniewierzyli się polskiej racji stanu" przewiduje tak zwana ustawa degradacyjna przyjęta we wtorek przez Sejm. Po głosowaniu na sali posiedzeń rozległy się krzyki "precz z komuną". - To oddanie sprawiedliwości bohaterom polskiej wolności - mówił jeszcze przed głosowaniem minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.

Za głosowało 264 posłów, przeciw było 159. Podczas głosowania posłowie poparli też wszystkie poprawki PiS o charakterze formalnym. Teraz projekt trafi do Senatu.

Błaszczak: oddanie sprawiedliwości bohaterom polskiej wolności

Szef MON Mariusz Błaszczak mówił przed głosowaniem, że ustawa degradacyjna jest adresowana do rodzin Żołnierzy Wyklętych oraz tych "którzy przez lata byli prześladowani i mordowani, o których pamięć próbowano zatrzeć w historii naszego kraju".

Minister obrony narodowej dodał, że jest "to oddanie sprawiedliwości bohaterom polskiej wolności". Podkreślał, że nie mogą być oni traktowani "na równi z sowieckimi generałami".

Oglądaj
"Do kogo ta ustawa jest adresowana?" Błaszczak wyjaśnia
Wideo: tvn24 "Do kogo ta ustawa jest adresowana?" Błaszczak wyjaśnia

Drugim adresatem nowych przepisów - jak wskazywał szef MON - są młodzi ludzie oraz przyszłe pokolenia Polaków. - Ta ustawa spowoduje, że młode pokolenie będzie wiedziało, jaka jest różnica między białym orłem a "WRON-ą" - oświadczył.

WRON to Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego, polityczny organ administrujący Polską w czasie stanu wojennego powstała w nocy z 12 na 13 grudnia 1981 roku, a rozwiązała się 21 lipca 1983 roku. Pogardliwie była nazywana "WRON-ą", popularne podczas jej funkcjonowania stało się powiedzenie "WRON-a orła nie pokona".

Według wyroku wydanego 12 stycznia 2012 roku przez warszawski Sąd Okręgowy członkowie WRON - wśród nich między innymi generałowie Wojciech Jaruzelski oraz Czesław Kiszczak - zostali uznany za członków "grupy przestępczej o charakterze zbrojnym", która przygotowała i wprowadziła stan wojenny niezgodnie z obowiązującą wówczas konstytucją.

Źródło: Archiwum Dokumentacji Mechanicznej, Wojskowa Agencja Fotograficzna Posiedzenie WRON, Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego z 14 grudnia 1981 roku

Możliwość pozbawienia stopni wojskowych

Przyjęta we wtorek przez Sejm ustawa degradacyjna zakłada możliwość pozbawiania stopni wojskowych żołnierzy w stanie spoczynku, którzy byli członkami między innymi Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego, Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, pełnili służbę w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w ustawie lustracyjnej.

Nowe regulacje - jak napisano w uzasadnieniu - pozwolą na "zadośćuczynienie społeczeństwu polskiemu" i stanowić będą "symboliczne rozliczenie epoki Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, w której symptomatyczna była kariera wojskowa i polityczna Wojciecha Jaruzelskiego, współpracownika Informacji Wojskowej w okresie stalinowskim".

"Członkowie Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego (WRON) tracą z mocy prawa stopień wojskowy" - czytamy w projekcie ustawy. Wykaz osób, które utraciły stopień wojskowy, ma ogłaszać prezydent w drodze obwieszczenia w "Monitorze Polskim".

Co jeszcze w projekcie?

Według ustawy stopnia wojskowego pozbawione zostaną też osoby, "które pełniąc funkcje służbowe lub zajmując stanowiska dowódcze kierowali działaniami mającymi na celu zwalczanie polskiego podziemia niepodległościowego w latach 1943-1956, albo uczestnicząc w tym okresie w zwalczaniu polskiego podziemia niepodległościowego, dokonywali drastycznych czynów".

Chodzi też o osoby, które wydawały rozkazy użycia broni palnej wobec ludności cywilnej, także te, które będąc "sędzią lub prokuratorem w organach Wojskowej Służby Sprawiedliwości lub w jednostkach podległych, oskarżali albo wydawali wyroki w latach 1943–1956 wobec żołnierzy i osób cywilnych ze względu na działalność na rzecz niepodległości i suwerenności Polski".

W dokumencie wskazano, że utrata albo pozbawienie stopnia wojskowego może nastąpić również pośmiertnie.

Stopnia wojskowego nie będą pozbawiane osoby, które "bez wiedzy przełożonych" w trakcie pełnienia służby czynnie wspierały "działania na rzecz niepodległości Państwa Polskiego".

Postępowanie

Zgodnie z ustawą postępowanie wobec danej osoby może wszcząć z urzędu minister obrony narodowej lub na wniosek premiera, naczelnego dyrektora Archiwów Państwowych oraz szefa Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Minister obrony może przeprowadzić je także, gdy zwróci się do niego organizacja społeczna, na przykład kombatancka.

Szef MON zwraca się wówczas do Instytutu Pamięci Narodowej oraz podległej mu jednostki do spraw prowadzenia badań archiwalnych i studiów historycznych o przygotowanie informacji w każdej, konkretnej, indywidualnej sprawie. Instytucja ma 6 miesięcy od dnia otrzymania wniosku na przygotowanie takiej informacji, która później jest podstawą wydania postanowienia.

Przewidziano, że osobom, wobec których wszczęto postępowanie, przysługuje prawo do przedstawienia dowodów w swojej sprawie. W przypadku postępowania wobec osób zmarłych, takie dowody może przedstawić rodzina lub stowarzyszenia zrzeszające kombatantów, weteranów lub żołnierzy.

Wejdą w życie 14 dni od dnia ogłoszenia

O pozbawieniu stopnia wojskowego decyduje szef MON, ale w przypadku Marszałka Polski, generałów i admirałów, minister obrony wydaje je za zgodą prezydenta. Od takiego postanowienia ma przysługiwać odwołanie do sądu administracyjnego, a jeśli sąd je uwzględni, to postanowienie ma być uchylane w całości.

Ustawa zakłada, że postępowanie wobec danej osoby, które zostało zakończone prawomocnym orzeczeniem, może być w ciągu pięciu lat wznowione między innymi w sytuacji, gdy dowody w sprawie okazały się fałszywe, ujawniono okoliczności, które nie były wcześniej znane.

Nowe regulacje wejdą w życie po 14 dniach od ich ogłoszenia.

"To jest opowiedzenie się po stronie ofiar"

Premier Mateusz Morawiecki mówił w czwartek 1 marca, że rząd przyjmując projekt, chce zdecydowanie przywrócić właściwą rangę tym ludziom, którzy walczyli o wolność, a w szczególności przywrócić im pamięć. - To jest opowiedzenie się po stronie ofiar, a przeciwko złu - mówił szef rządu.

- Marzeniem naszego pokolenia było to, żeby tą sprawiedliwość przywrócić już na początku okresu transformacji, jednak nie było to możliwe, dziś staje się to możliwe - dodał szef rządu.

Podziel się:

Bądź na bieżąco:
 • Skopiowano do schowka

Komentarze (5)

Dodaj komentarz do artykułu
domyślny avatar
Zaloguj się, aby dodać komentarz
Dodaj komentarz do artykułu
domyślny avatar
 • Udostępnij komentarz w:
 • ikona twitter
 • ikona facebook
 • ikona google plus
publikuj
Właśnie pojawiły sie nowe () komentarze - pokaż
Juuzef

Generał zawsze będzie Generałem jak kryże sędzią stanu wojennego .

 • Tyle osób ocenia komentarz pozytywnieOstatnio ocenili:
   17
  • Tyle osób ocenia komentarz negatywnieOstatnio ocenili:
    1
   • zgłoś naruszenie
   zamknij
   hilary_kwasnik
   hilary_kwasnik

   PIS jako taka chrześcijańska partia może powinna przebaczyć niech zacytują słowa modlitwy Ojcze Nasz.''jako i my odpuszczamy''

   • Tyle osób ocenia komentarz pozytywnieOstatnio ocenili:
     14
    • Tyle osób ocenia komentarz negatywnieOstatnio ocenili:
      3
     • zgłoś naruszenie
     zamknij
     marcinponiewierski
     marcinponiewierski

     Lepiej później niż w cale.

     • Tyle osób ocenia komentarz pozytywnieOstatnio ocenili:
       5
      • Tyle osób ocenia komentarz negatywnieOstatnio ocenili:
        22
       • zgłoś naruszenie
       zamknij
       Maciejl7h2
       Maciejl7h2

       Generał był przewidujący - pod nazwiskiem na powązkowskim nagrobku kazał napisać po prostu: "ŻOŁNIERZ"

       • Tyle osób ocenia komentarz pozytywnieOstatnio ocenili:
         20
        • Tyle osób ocenia komentarz negatywnieOstatnio ocenili:
          0
         • zgłoś naruszenie
         zamknij
         Zasady forum
         Publikowane komentarze sa prywatnymi opiniami użytkowników portalu. TVN24 nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

         Pozostałe informacje