tvnpix
śledź nas na:
 • Google Plus
 • Instagram
 • RSS

Sprawa prof. Chazana

Prof. Chazan o aborcji: większość lekarzy nie daje się wynająć do takiej roboty

Prof. Chazan o aborcji: większość lekarzy nie daje się wynająć do takiej roboty
Foto: tvn24 Prof.Bogdan Chazan, dyrektor warszawskiego szpitala im. Świętej Rodziny

Najlepiej by było, gdyby aborcje, które uważam za zabójstwo niewinnego człowieka, jeśli już koniecznie mają być przeprowadzane, były wykonywane przez placówki prowadzące diagnostykę prenatalną – uważa prof. Bogdan Chazan. Ginekolog ma zastrzeżenia do sposobu przeprowadzania kontroli w jego szpitalu. Twierdzi, że kontrolerzy "nie byli zainteresowani" jego racjami.

W czwartek rzeczniczka praw pacjenta Krystyna Barbara Kozłowska poinformowała, że w szpitalu im. Świętej Rodziny, którego dyrektorem jest prof. Chazan, doszło do naruszenia prawa pacjentki do informacji oraz prawa do zgłoszenia sprzeciwu od orzeczenia lub opinii lekarskiej. Postępowanie wyjaśniające wciąż jest prowadzone, wydano na razie częściowe rozstrzygnięcie.

Prof. Chazan odmówił - powołując się na klauzulę sumienia - wykonania aborcji, mimo że były do tego wskazania medyczne ze względu na wady płodu. Nie wskazał też pacjentce - do czego zobowiązują przepisy - innego lekarza lub placówki, gdzie można byłoby wykonać zabieg.

"Zostało złamane moje prawo do obrony"

 

Kontrolę z biura Rzecznika Praw Pacjenta prowadziły dwie osoby. Zapytałem na początku, czy przedmiotem ich zainteresowania będzie także sytuacja dziecka, czy prawa dziecka jako pacjenta będą przedmiotem badań kontrolujących. Moje pytanie wynikało choćby z faktu, że cyklicznie organizowane są w Europie konferencje naukowe pod hasłem "Płód jako pacjent". Więc skoro płód jest pacjentem, to moim zdaniem prawa płodu jako pacjenta powinny być przedmiotem zainteresowania kontrolujących, którzy interesują się prawami pacjenta. Jednak ta moja sugestia nie spotkała się z zainteresowaniem kontrolujących.

prof. Bogdan Chazan

Prof. Chazan w rozmowie z PAP tłumaczył powody swojej decyzji, podkreślając, że wskazanie medyczne do aborcji nie istnieją, a jedynie warunki, przy których istnieniu lekarz nie będzie ukarany za jej przeprowadzenie. Dodał, że ma zastrzeżenia do sposobu prowadzenia kontroli.

- Kontrolę z biura Rzecznika Praw Pacjenta prowadziły dwie osoby. Zapytałem na początku, czy przedmiotem ich zainteresowania będzie także sytuacja dziecka, czy prawa dziecka jako pacjenta będą przedmiotem badań kontrolujących. Moje pytanie wynikało, choćby z faktu, że cyklicznie organizowane są w Europie konferencje naukowe pod hasłem "Płód jako pacjent". Więc, skoro płód jest pacjentem, to, moim zdaniem prawa płodu jako pacjenta powinny być przedmiotem zainteresowania kontrolujących, którzy interesują się prawami pacjenta. Jednak ta moja sugestia nie spotkała się z zainteresowaniem kontrolujących – relacjonował dyrektor szpitala.

Zaznaczył, że podczas całej kontroli nie zadawano mu żadnych pytań. - Kontrolujący nie przyszli do mnie, nie pytali o moje zdanie, nie byli zainteresowani, jakie znajduję wytłumaczenie. Uważam, że zostało złamane moje prawo do obrony, czyli jeszcze rzymska zasada: audiatur et altera pars (wysłuchaj drugiej strony). W tym przypadku kontrolujący tej zasady nie dotrzymali – uważa prof. Chazan.

Uzasadnione obywatelskie nieposłuszeństwo

Jak podkreślił, odmowa udzielenia pacjentce informacji, gdzie może przeprowadzić aborcję, wynikała z „jego własnej klauzuli sumienia i znajduje uzasadnienia w przepisach prawa, w tym w konstytucji”. Dodał, że w opinii prawników był to przykład uzasadnionego obywatelskiego nieposłuszeństwa.

- Nawet gdybym chciał poinformować pacjentkę, gdzie może być przeprowadzona procedura aborcji, nie mógłbym tego zrobić, ponieważ nie znam listy lekarzy ani instytucji, które wykonują tego typu procedury. Nie ma takiej listy. Musiałbym dzwonić do poszczególnych szpitali, praktyk lekarskich i pytać, czy koledzy byliby gotowi ten zabieg przeprowadzić. Jestem pewny, że spotkałbym się z odmową, dlatego, że tego rodzaju procedury są przez lekarzy wykonywane niechętnie. Większość nie daje się wynająć do takiej roboty, inni je przeprowadzają z poczucia obowiązku, a w bardzo małym odsetku motywowani są być może inaczej, pewnie niektórzy także z chęci zysku. Jednak z praktycznego punktu widzenia wskazanie pacjentce alternatywy byłoby niemożliwe – podkreślił prof. Chazan.

Zaznaczył, że wykonanie aborcji byłoby sprzeczne z jego sumieniem, a także skierowanie pacjentki do innego lekarza lub placówki w celu wykonania tego zabiegu byłoby objęte klauzulą sumienia. Jego zdaniem obecny przepis, choć gwarantuje lekarzowi prawo do skorzystania z klauzuli sumienia w przypadku tylko niektórych sytuacji tworzących konflikt sumienia, tak naprawdę nie likwiduje problemu, zmuszając czasem do postępowania wbrew swoim przekonaniom. - Uważam, że ten przepis jest zły, niepraktyczny, jest przyczyną konfliktu sumienia u lekarzy, powoduje trudne sytuacje dla wszystkich, i dla pacjentek, które zdecydowały się na aborcję, i dla personelu medycznego – powiedział prof. Chazan.

Rozwiązanie Chazana

 

Jest pewien upór, że wszyscy lekarze muszą robić aborcje, a wszyscy dyrektorzy szpitali nie przestrzegać obecnej w prawie naturalnym zasady obrony każdej osoby do życia, że nikt nie może się "wyłamać". Moim zdaniem widoczne teraz dyscyplinowanie pracowników służby zdrowia nie jest zgodne z zasadą wolności człowieka i jego sumienia, ograniczać może dostępność na równych zasadach do studiów medycznych, stanowisk ordynatorów oddziałów czy dyrektorów szpitali, zagrażać powszechnie uznanemu prawu do równego traktowania

prof. Bogdan Chazan

- Najlepiej by było, gdyby aborcje, które uważam za zabójstwo niewinnego człowieka, jeżeli już koniecznie mają być przeprowadzane, były wykonywane przez placówki prowadzące diagnostykę prenatalną – odpowiedział, pytany, jak jego zdaniem powinna być rozwiązana ta kwestia. - W tych ośrodkach stawiane jest podejrzenie lub rozpoznanie nieprawidłowości rozwojowej dziecka, wady genetyczne, które potem są przyczyną próśb rodziców o dokonanie aborcji - wskazał.

Według niego logiczne byłoby wykonanie aborcji w tym samym miejscu, w którym była prowadzona diagnostyka prenatalna. - Dlatego, że w ten sposób lekarze, którzy tę diagnostykę prowadzili, mieliby możliwość zweryfikowania swojej decyzji, sprawdzenia, czy podejrzenie lub rozpoznanie choroby, które było powodem decyzji o aborcji, było prawdziwe. (...) W ten sposób można by także uporządkować sprawę aborcji ze względów eugenicznych pod względem organizacyjnym, merytorycznym; można by także zorientować się, jakie są najczęstsze przyczyny wykonania aborcji w przypadkach chorób dziecka - podkreślił.

- Myślę, że także bezpieczeństwo matki w związku z aborcją byłoby w tego typu ośrodku zapewnione w większym stopniu niż – z całym szacunkiem – w szpitalu powiatowym, gdzieś w Polsce, gdzie nie ma także możliwości weryfikacji choroby dziecka, czy jego wady będącej przyczyną aborcji – przekonywał prof. Chazan.

Dodał, że dzięki temu lekarze zatrudnieni w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, którzy ze względu na klauzulę sumienia nie wykonują aborcji, nie byliby stawiani w trudnych sytuacjach. - Tak, jak ja byłem postawiony. Byłoby to również korzystne dla organizatorów opieki medycznej - podkreślił.

Dyscyplinowanie lekarzy

W jego opinii można by to również rozwiązać w ten sposób, że kontrakt z NFZ na wykonywanie aborcji byłby podpisywany tylko przez określone ośrodki. Wskazywał, że nie wszystkie szpitale zajmują się wszystkim: np. jeden szpital okulistyczny zajmuje się leczeniem zeza, inny – leczeniem chorób siatkówki.

- Ale jest pewien upór, że wszyscy lekarze muszą robić aborcje, a wszyscy dyrektorzy szpitali nie przestrzegać obecnej w prawie naturalnym zasady obrony każdej osoby do życia, że nikt nie może się "wyłamać". Moim zdaniem widoczne teraz dyscyplinowanie pracowników służby zdrowia nie jest zgodne z zasadą wolności człowieka i jego sumienia, ograniczać może dostępność na równych zasadach do studiów medycznych, stanowisk ordynatorów oddziałów, czy dyrektorów szpitali, zagrażać powszechnie uznanemu prawu do równego traktowania – uznał prof. Chazan.

Deklaracja wiary i klauzula sumienia

Zgodnie z ustawą o zawodzie lekarza może się on powstrzymać od wykonania świadczeń zdrowotnych niezgodnych z jego sumieniem (z zastrzeżeniem art. 30.) z tym, że ma obowiązek wskazać realne możliwości uzyskania tego świadczenia u innego lekarza lub w innej placówce oraz uzasadnić i odnotować ten fakt w dokumentacji medycznej. Art. 30. mówi o obowiązku udzielenia pomocy lekarskiej w każdym przypadku, gdy zwłoka w jej udzieleniu mogłaby spowodować niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia. Zdaniem rzecznika praw obywatelskich Ireny Lipowicz, to nie lekarz, ale administracja placówki medycznej powinna informować pacjenta, gdzie może uzyskać świadczenie, którego nie chce wykonać lekarz z uwagi na konflikt sumienia. Minister zdrowia Bartosz Arłukowicz jest zdania, że obecne przepisy precyzyjnie określają postępowanie przy stosowaniu klauzuli sumienia; ważne, by ich przestrzegać.

Prof. Chazan jest jedną z ok. 3 tys. osób związanych ze służbą zdrowia, które podpisały "Deklarację wiary", gdzie zapisano m.in. pierwszeństwo prawa bożego nad prawem ludzkim.

Spór o profesora Chazana »

Oglądaj
Spór o profesora Chazana
 • Pacjentka prof. Chazana chce miliona złotych zadośćuczynieniaPacjentka prof. Chazana chce miliona złotych zadośćuczynienia
 • Episkopat popiera prof. Chazana. "Sumienie jest niezależne od tego, czy coś podpisuję"Episkopat popiera prof. Chazana. "Sumienie jest niezależne od...
 • Zażarta dyskusja o in vitro i aborcji. Gość wychodzi ze studia Zażarta dyskusja o in vitro i aborcji. Gość wychodzi ze studia
 • Czy rozkaz jest istotniejszy, czy też moje sumienie? Czy rozkaz jest istotniejszy, czy też moje sumienie?
 • Prof. Chazan nie poda się do dymisji. Prezydent Warszawy czeka na raportProf. Chazan nie poda się do dymisji. Prezydent Warszawy czeka...
 • Szpital "z sumieniem". "Jeżeli ktoś chce zabić swoje dziecko, niech wybierze inny"Szpital "z sumieniem". "Jeżeli ktoś chce zabić swoje dziecko,...
 • Szpital w Wołominie solidarny z prof. ChazanemSzpital w Wołominie solidarny z prof. Chazanem
 • Bartosz Arłukowicz przedstawił wnioski z kontroli krajowego konsultanta ds. ginekologii Bartosz Arłukowicz przedstawił wnioski z kontroli krajowego...
 • Jest śledztwo prokuratury ws. prof. ChazanaJest śledztwo prokuratury ws. prof. Chazana
 • Prof. Chazan: Do nieszczęścia gwałtu nie trzeba dokładać nieszczęścia zabicia dzieckaProf. Chazan: Do nieszczęścia gwałtu nie trzeba dokładać...
 • Prof. Chazan: Dziecko nie jest własnością rodzicówProf. Chazan: Dziecko nie jest własnością rodziców
 • "Człowiek, nawet niepełnosprawny, ma prawo do życia""Człowiek, nawet niepełnosprawny, ma prawo do życia"
 • Prof. Chazan: Wstydzę się, że w PRL dokonywałem aborcjiProf. Chazan: Wstydzę się, że w PRL dokonywałem aborcji
 • Dwa protesty ws. prof. ChazanaDwa protesty ws. prof. Chazana
 • W obronie lekarzaW obronie lekarza
 • Co dalej z prof. Chazanem?Co dalej z prof. Chazanem?
 • Pikieta przeciwników prof. Chazana: chcemy lekarzy, nie misjonarzy!Pikieta przeciwników prof. Chazana: chcemy lekarzy, nie...
 • Uczestniczki manifestacji w obronie praw kobietUczestniczki manifestacji w obronie praw kobiet
 • "Opieka medyczna a nie watykańska""Opieka medyczna a nie watykańska"
 • Kaczyński: podważanie klauzuli sumienia to podważanie tolerancji religijnejKaczyński: podważanie klauzuli sumienia to podważanie...
Wideo: tvn24 Pacjentka prof. Chazana chce miliona złotych zadośćuczynienia

Podziel się:

Bądź na bieżąco:
 • Skopiowano do schowka

Sprawa prof. Chazana

Komentarze (57)

Dodaj komentarz do artykułu
domyślny avatar
Zaloguj się, aby dodać komentarz
Dodaj komentarz do artykułu
domyślny avatar
 • Udostępnij komentarz w:
 • ikona twitter
 • ikona facebook
 • ikona google plus
publikuj
Właśnie pojawiły sie nowe () komentarze - pokaż
pirat2

Prof.Chazan twierdzi, że trudno w Polsce znaleśc takich chirurgów do zrobienia np. aborcji, najgorsze jest to że ci sami chirurdzy, zrobia to za odpowiednie pieniądze, w prywatnym gabinecie.

 • Tyle osób ocenia komentarz pozytywnieOstatnio ocenili:
   0
  • Tyle osób ocenia komentarz negatywnieOstatnio ocenili:
    0
   • zgłoś naruszenie
   zamknij
   stan53

   To kandydat PISlamistów na "wybrańca " narodu -już reklamówki u p.Rydzyka "puszczają"

   • Tyle osób ocenia komentarz pozytywnieOstatnio ocenili:
     0
    • Tyle osób ocenia komentarz negatywnieOstatnio ocenili:
      0
     • zgłoś naruszenie
     zamknij
     janusz_mag
     janusz_mag

     Zlikwidować całą służbę zdrowia bo przecież tylko Bóg może decydować o długości życia człowieka a nie inny człowiek!

     • Tyle osób ocenia komentarz pozytywnieOstatnio ocenili:
       0
      • Tyle osób ocenia komentarz negatywnieOstatnio ocenili:
        0
       • zgłoś naruszenie
       zamknij
       qolfa
       qolfa

       Janusz
       to Prawda.

       • Tyle osób ocenia komentarz pozytywnieOstatnio ocenili:
         0
        • Tyle osób ocenia komentarz negatywnieOstatnio ocenili:
          0
         • zgłoś naruszenie
         zamknij
         GRUPA HENOCHA Warszawa
         GRUPA HENOCHA Warszawa
         • janusz_mag:
         • Zlikwidować całą służbę zdrowia bo przecież tylko Bóg może decydować o długości życia człowieka a nie inny człowiek!
         • rozwiń

         @"kólfa" Cyt."Janusz to Prawda." To po co chodziłeś do lekarza (pani profesor) skoro tak uważasz? Po co pisałeś o tym w komentarzach? Podobno nie jesteś katolikiem, więc nie powinieneś kłamać.

         • Tyle osób ocenia komentarz pozytywnieOstatnio ocenili:
           0
          • Tyle osób ocenia komentarz negatywnieOstatnio ocenili:
            0
           • zgłoś naruszenie
           zamknij
           qolfa
           qolfa

           Skontrolowac kontrole.

           • Tyle osób ocenia komentarz pozytywnieOstatnio ocenili:
             0
            • Tyle osób ocenia komentarz negatywnieOstatnio ocenili:
              0
             • zgłoś naruszenie
             zamknij
             qolfa
             qolfa

             Mysle, ze aborcje winni wykonywac grabarze, za pol litra.

             • Tyle osób ocenia komentarz pozytywnieOstatnio ocenili:
               0
              • Tyle osób ocenia komentarz negatywnieOstatnio ocenili:
                1
               • zgłoś naruszenie
               zamknij
               qolfa
               qolfa

               a moze by tak ustanowic "Nagrode Doktora Mengele"?

               • Tyle osób ocenia komentarz pozytywnieOstatnio ocenili:
                 0
                • Tyle osób ocenia komentarz negatywnieOstatnio ocenili:
                  1
                 • zgłoś naruszenie
                 zamknij
                 stan53

                 Gdyby mnie się zdarzyło wybudować obiekt niezgodnie ze sztuką budowlaną i np by się zawalił zabijając kogoś" przy okazji" ide "siedzieć" -u lekarzy to błąd lekarski gdy zdarzy się tragedia ,bo "sumienie" nie pozwalało pomóc.

                 • Tyle osób ocenia komentarz pozytywnieOstatnio ocenili:
                   1
                  • Tyle osób ocenia komentarz negatywnieOstatnio ocenili:
                    0
                   • zgłoś naruszenie
                   zamknij
                   qolfa
                   qolfa

                   stan53,
                   co z was za budowlancy?. Budujecie mieszkania gdzie jest cieplo pod sufitem, a zimno ponizej.
                   Nikt z was nie wpadl na pomysl by budowac o pol pietra wyzej. Jakie to by byly oszczednosci. Chazany jedne.

                   • Tyle osób ocenia komentarz pozytywnieOstatnio ocenili:
                     0
                    • Tyle osób ocenia komentarz negatywnieOstatnio ocenili:
                      0
                     • zgłoś naruszenie
                     zamknij
                     stan53

                     wystarczy zlecic ogrzewanie podłogowe -masz kasę?

                     • Tyle osób ocenia komentarz pozytywnieOstatnio ocenili:
                       0
                      • Tyle osób ocenia komentarz negatywnieOstatnio ocenili:
                        0
                       • zgłoś naruszenie
                       zamknij
                       qolfa
                       qolfa
                       • stan53:
                       • Gdyby mnie się zdarzyło wybudować obiekt niezgodnie ze sztuką budowlaną i np by się zawalił zabijając kogoś" przy okazji" ide "siedzieć" -u lekarzy to błąd lekarski gdy zdarzy się tragedia ,bo "sumienie" nie pozwalało pomóc.
                       • rozwiń

                       stan
                       przeciez to byl zart.

                       • Tyle osób ocenia komentarz pozytywnieOstatnio ocenili:
                         0
                        • Tyle osób ocenia komentarz negatywnieOstatnio ocenili:
                          0
                         • zgłoś naruszenie
                         zamknij
                         Demagog
                         Demagog

                         O jakie znaczenie ma tutaj zdanie lekarza??? Wykonanie aborcji w momencie gdy kobieta tego chce i może tego legalnie zażądać jest OBOWIĄZKIEM lekarza tak jak wynonywanie innych czynności medycznych. Czy żołnież protestuje, zastanawia się nad sensem zadania lub odmawia gdy ma za zadanie iść na front i walczyć z przeciwnikiem? Czy strażak rozwiń

                         • Tyle osób ocenia komentarz pozytywnieOstatnio ocenili:
                           2
                          • Tyle osób ocenia komentarz negatywnieOstatnio ocenili:
                            1
                           • zgłoś naruszenie
                           zamknij
                           qolfa
                           qolfa

                           Demagog
                           jestes demagogiem.

                           • Tyle osób ocenia komentarz pozytywnieOstatnio ocenili:
                             0
                            • Tyle osób ocenia komentarz negatywnieOstatnio ocenili:
                              1
                             • zgłoś naruszenie
                             zamknij
                             wolnyczłowiek

                             Ten Pan jest dobrze ustawiony czyli nie do ruszenia

                             • Tyle osób ocenia komentarz pozytywnieOstatnio ocenili:
                               2
                              • Tyle osób ocenia komentarz negatywnieOstatnio ocenili:
                                0
                               • zgłoś naruszenie
                               zamknij
                               pirat2

                               I swój plan aborcji już wykonał, albo i przekroczył.(co sam powiedział).

                               • Tyle osób ocenia komentarz pozytywnieOstatnio ocenili:
                                 0
                                • Tyle osób ocenia komentarz negatywnieOstatnio ocenili:
                                  0
                                 • zgłoś naruszenie
                                 zamknij
                                 Vars
                                 Vars

                                 Choćby z racji wieku emerytalnego, dobrze by było dać szansę pracy młodszym lekarzom, tym samym odejść ze stanowiska.

                                 • Tyle osób ocenia komentarz pozytywnieOstatnio ocenili:
                                   4
                                  • Tyle osób ocenia komentarz negatywnieOstatnio ocenili:
                                    0
                                   • zgłoś naruszenie
                                   zamknij
                                   Więcej komentarzy - rozwiń
                                   Zasady forum
                                   Publikowane komentarze sa prywatnymi opiniami użytkowników portalu. TVN24 nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

                                   Pozostałe informacje