tvnpix
śledź nas na:
  • Google Plus
  • Instagram
  • RSS

Polacy ocenili rząd Morawieckiego. Pierwszy sondaż po rekonstrukcji

42 procent ankietowanych Polaków popiera rząd Mateusza Morawieckiego, 14 procent jest mu przeciwnych, a 33 przyjmuje wobec niego postawę obojętną - wynika z pierwszego sondażu CBOS przeprowadzonego po rekonstrukcji rządu.

11 procent ankietowanych nie ma wyrobionego zdania na temat obecnego rządu.

Równocześnie 61 procent badanych pozytywnie ocenia dokonane przez Morawieckiego zmiany w składzie rządu.

Za raczej dobre uznało je 52 procent ankietowanych, a zdaniem 9 procent zmiany były zdecydowanie dobre.

Zdecydowanie negatywne stanowisko wobec zmian przyjęło 2 procent badanych, raczej źle oceniło je 7 procent respondentów. 30 procent badanych było niezdecydowanych.

54 procent badanych wyraziło zadowolenie w związku z faktem, że to Morawiecki stoi na czele obecnego rządu. 20 procent osób zadeklarowało niezadowolenie. 26 procent badanych było niezdecydowanych.

Z lepszym rezultatem niż Szydło

CBOS zapytało respondentów o reakcje, jakie budzi w nich powołanie nowego rządu. 46 procent odpowiedziało, że rząd Morawieckiego budzi w nich nadzieje na poprawę sytuacji w kraju. To najlepszy wynik uzyskany przez nowy rząd od czasu utworzenia pierwszego rządu Donalda Tuska w 2007 r., z którym nadzieje wiązało 59 proc. ankietowanych. To zarazem rezultat o 12 punktów proc. lepszy niż ten uzyskany w 2015 r. przez rząd Beaty Szydło.

Według CBOS największe nadzieje wśród Polaków po 1989 r. budziły: pierwszy gabinet, kierowany przez Tadeusza Mazowieckiego (82 proc.), oraz powołany w 1993 r. rząd Waldemara Pawlaka (65 proc.). Najniższe notowania miały pod tym względem: rząd Marka Belki (21 proc.) oraz drugi gabinet Donalda Tuska (28 proc.).


 

15 procent badanych przez CBOS było zawiedzionych powołaniem gabinetu Morawieckiego, stwierdzając, że nowy rząd nic nie zmieni, a 13 procent wyrażało obawy, że może być gorzej. Obojętność wobec rządu zadeklarowało 18 procent respondentów.

Zdaniem 40 procent ankietowanych gabinet Morawieckiego będzie lepszy w porównaniu do poprzedniego rządu, na którego czele stała Beata Szydło. 42 procent oceniło, że będzie taki sam, ani lepszy, ani gorszy. 4 procent badanych spodziewa się, że będzie gorszy, a 14 procent nie ma zdania w tej kwestii.

Badanie przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo w dniach 9–17 stycznia 2018 roku na liczącej 951 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

Podziel się:

Bądź na bieżąco:
  • Skopiowano do schowka

Pozostałe informacje