tvnpix
śledź nas na:
  • Google Plus
  • Instagram
  • RSS

Oceń 1000 dni Tuska

Donald Tusk rządzi Polską już tysiąc dni. Gabinet lidera PO, jak do tej pory, jest drugi pod względem stażu w historii III RP. Dłużej od obecnego premiera funkcję pełnił tylko Jerzy Buzek, który był premierem pełne cztery lata. Jaką ocenę wystawiacie rządowi?

Wybory parlamentarne 21 października 2007 roku wygrała Platforma Obywatelska zdobywając 41,51 procent głosów. Dało to jej w Sejmie 209 mandatów. Misji stworzenia nowego rządu podjął się szef PO Donald Tusk. Koalicjantem Platformy Obywatelskiej zostało Polskie Stronnictwo Ludowe, które otrzymało 8,91 proc. poparcie i 31 mandatów w Sejmie. Rząd premiera Tuska jest 15 rządem III RP.

Przebił Cyrankiewicza

13 stycznia 2009
Odwołanie Zbigniewa Derdziuka ze stanowiska Ministra – członka Rady Ministrów (powołany 16 listopada 2007)

15 stycznia 2009
Powołanie Michała Boniego na stanowisko Ministra – członka Rady Ministrów

21 stycznia 2009
Odwołanie Zbigniewa Ćwiąkalskiego z urzędu Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego (powołany 16 listopada 2007)

23 stycznia 2009
Powołanie Andrzeja Czumy na urząd Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego

13 października 2009
Odwołanie Grzegorza Schetyny z urzędów wiceprezesa Rady Ministrów, ministra spraw wewnętrznych i administracji (powołany 16 listopada 2007)
Odwołanie Mirosława Drzewieckiego z urzędu ministra sportu i turystyki (powołany 16 listopada 2007)
Odwołanie Andrzeja Czumy z urzędów ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego (powołany 23 stycznia 2009)

14 października 2009
Powołanie Krzysztofa Kwiatkowskiego na urząd ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego
Powołanie Adama Giersza na urząd ministra sportu i turystyki
Powołanie Jerzego Millera na urząd ministra spraw wewnętrznych i administracji

1 lutego 2010
Odwołanie Macieja Nowickiego z urzędu Ministra środowiska (powołany 16 lutego 2007)

2 luty 2010
Powołanie Andrzeja Kraszewskiego na urząd Ministra środowiska

Zmiany w rządzie

Donald Tusk expose wygłosił 23 listopada 2007 r. Premier mówił, że jego exposé zapisane jest na 30 stronach maszynopisu. Odczytanie wszystkiego zajęło mu w Sejmie ponad trzy godziny. Było to wystąpienie o rekordowej długości. Tusk pobił nawet Józefa Cyrankiewicza, którego przemówienie liczyło stron 29.

W swoim expose premier Tusk najwięcej miejsca poświęcił gospodarce - Chcemy przywrócić zaufanie ludzie do procesu prywatyzacji, bo tylko tak pozbędziemy się kontroli państwa nad gospodarką - deklarował premier. Gospodarce poświęcił dużo czasu. Podkreślał, że jego rząd będzie stawiał na sektor prywatny i inicjatywę obywateli.

Donald Tusk - premier

Waldemar Pawlak - wicepremier, minister gospodarki

Elżbieta Bieńkowska - minister rozwoju regionalnego

Michał Boni - minister-członek Rady Ministrów

Jolanta Fedak - minister pracy i polityki społecznej

Adam Giersz - minister sportu i turystyki

Cezary Grabarczyk - minister infrastruktury

Aleksander Grad - minister skarbu państwa

Katarzyna Hall - minister edukacji narodowej

Bogdan Klich - minister obrony narodowej

Ewa Kopacz - minister zdrowia

Andrzej Kraszewski - minister środowiska

Barbara Kudrycka - minister nauki i szkolnictwa wyższego

Krzysztof Kwiatkowski - minister sprawiedliwości

Jerzy Miller - minister spraw wewnętrznych i administracji

Jan Vincent-Rostowski - minister finansów

Marek Sawicki - minister rolnictwa i rozwoju wsi

Radosław Sikorski - minister spraw zagranicznych

Bogdan Zdrojewski - minister kultury i dziedzictwa narodowego

Skład rządu

Sonda

zamknij

Jaką ocenę (w skali 1-6) wystawił(a)byś rządowi Donalda Tuska?

Wyniki głosowania

24%
1
24%
10%
2
10%
10%
3
10%
26%
4
26%
18%
5
18%
12%
6
12%

Oddanych głosów: 18301

Wiele fragmentów przemówienia było ukłonem w stronę środowisk biznesowych. - Własność jest warunkiem wolności obywatelskiej i trwałości. Własność indywidualna ma się stać powszechna wśród naszych obywateli. A państwo będzie gwarantowało skuteczną ochronę prywatnej własności - mówił Donald Tusk w expose.

W skład jego gabinetu, poza premierem weszło 18 ministrów, w tym dwóch wicepremierów: dziewięciu z PO, trzech z PSL i sześciu bezpartyjnych.

Wybrane wydarzenia z 1000 dni urzędowania

21.12.2007 - O północy Polska razem z ośmioma nowymi krajami UE weszła do strefy Schengen - na przejściach granicznych z Litwą, Niemcami, Czechami i Słowacją otwarto szlabany i zniesiono kontrole graniczne.

14.8. 2008- Polscy i amerykańscy negocjatorzy: Andrzej Kremer i John Rood, parafowali w siedzibie MSZ umowę w sprawie rozmieszczenia na terytorium Polski elementów tarczy antyrakietowej.

20.8.2008 - Polsko-amerykańską umowę w sprawie instalacji elementów tarczy antyrakietowej podpisali w Warszawie - w obecności prezydenta i premiera - minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski i amerykańska sekretarz stanu Condoleezza Rice.

4.10.2008 - Po ponad pięciu latach zakończyła się misja polskich żołnierzy w Iraku.

10.10.2008 - Doszło do kulminacji sporu w sprawie składu polskiej delegacji na szczyt UE w Brukseli. Rząd przyjął wtedy  uchwałę o składzie delegacji wykluczającą z niej prezydenta. Kancelaria Premiera nie wykluczała wniosku do Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego sporu kompetencyjnego. Według Kancelarii Prezydenta, rząd postanowił urządzić "kolejny spektakl". Argumentem było jedno miejsce na szczycie w Brukseli. Ostatecznie, 15 października drugie krzesło dla Polski dostawiono. Spór rozstrzygnął jednak Trybunał Konstytucyjny. Sędziowie zdecydowali, że prezydent może na szczyty unijne jeździć, jeśli tylko zechce. Jednak to rząd ustala i prezentuje na unijnym forum stanowisko Polski.

21.01.2009 - Dymisja ministra sprawiedliwości. Pierwszą głośną dymisją w rządzie Donalda Tuska było odejście Zbigniewa Ćwiąkalskiego, który stracił stanowisko po samobójstwie Roberta Pazika, ostatniego z żyjącego zabójcy Krzysztofa Olewnika. Ciało powieszonego Pazika znaleziono w celi Zakładu Karnego w Płocku 19.01.2009 roku. Z więzienia w Sztumie gdzie odsiadywał wyrok został przewieziony do Płocka ponieważ przed sądem w Sierpcu miał być przesłuchany jako oskarżony w procesie o rozboje i wymuszenia.  Minister sprawiedliwości sam oddał się do dyspozycji premiera. Donald Tusk dymisję przyjął. - Jest coś takiego jak odpowiedzialność polityczna - komentował na gorąco Ćwiąkalski. - Nie mam żalu do premiera - zapewnił. Samobójstwo Pazika było trzecim z kolei samobójstwem mordercy Olewnika. Wcześniej w swoich celach powiesili się Sławomir Kościuk i szef gangu Wojciech Franiewski. Po tych wydarzeniach w Sejmie powstała komisja śledcza do zbadania okoliczności porwania i zabójstwa Krzysztofa Olewnika.

1.10.2009 - Największy kryzys w rządzie Donalda Tuska, czyli "Afera Hazardowa". W artykule w "Rzeczpospolitej" opublikowanym właśnie 1 października 2009 roku opublikowano stenogramy nagrań rozmów szefa klubu parlamentarnego Platformy Obywatelskiej Zbigniewa Chlebowskiego z biznesmenem z branży hazardowej Ryszardem Sobiesiakiem, które prawdopodobnie zostały uzyskane z Centralnego Biura Antykorupcyjnego. W rozmowach uczestniczyli też m.in. lobbysta Jan Kosek i znajomi Chlebowskiego, pośredniczący w umawianiu spotkań. Wg stenogramów Sobiesiak twierdził, że w tej sprawie rozmawiał również z ministrem sportu i turystyki Mirosławem Drzewieckim. Rozmowy dotyczyły projektowanego art. 47a ust. 2 ustawy, który wprowadzał do 31 grudnia 2015 m.in. 10 proc. dopłaty na cele sportowe dla kasyn, salonów gier i automatów o niskich wygranych. Dopłata miała być w części przeznaczona na budowę Narodowego Centrum Sportu.

CBA złożyło doniesienie do prokuratora generalnego w sprawie "zagrożenia interesu ekonomicznego Państwa w związku z przygotowywaniem projektu ustawy o zmianie ustawy o grach i zakładach wzajemnych", prognozując ewentualne straty budżetu państwa z tytułu nieobjęcia automatów o niskich wygranych dopłatą na 469 mln zł. 2 października na stronach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów opublikowano kalendarium prac Prezesa Rady Ministrów w związku z informacjami o nieprawidłowościach związanych z rządowymi pracami nad projektem zmian ustawy o grach losowych i zakładach wzajemnych. W konsekwencji z rządu odeszło trzech ministrów: sportu Mirosław Drzewiecki administracji i spraw wewnętrznych Grzegorz Schetyna oraz sprawiedliwości Andrzej Czuma. Stanowisko strzcił też szef klubu parlamentarnego PO Zbigniew Chlebowski. W sprawie afery powołano komisję śledczą pod przewodnictwem Mirosława Sekuły z PO, której raport w opinii większości komentatorów nie wyjaśnił istoty problemów.

28.01.2010 - Głośna rezygnacja premiera z ubiegania się o fotel Prezydenta RP. Swoją decyzję Donald Tusk uzasadnił chęcią zachowania realnego wpływu na władzę. A jego zdaniem tą w Polsce ma premier, a nie prezydent. Zbyt dużo przygotowaliśmy projektów, za bardzo cenię skuteczność instrumentów politycznych, które udało się także dzięki Platformie Obywatelskiej zbudować, aby narażać to na szwank. Wydaje się rzeczą oczywistą, że więcej dobrych rzeczy, więcej trudnych zadań zrealizujemy – ja osobiście zrealizuję – mając te instrumenty rządzenia w ręku, a nie mieszkając w pałacu – mówił premier ogłaszając swoją decyzję.

3.08.2010 - Rząd przyjął Wieloletni Plan Finansowy z trzema stawkami podatku VAT - poinformował dziennikarzy wicepremier Waldemar Pawlak. Będą trzy stawki podatku VAT - 5 proc. na m.in podstawowe produkty żywnościowe, 8 i 23 procent. "Rząd przyjął plan. Będą obowiązywały trzy stawki podatku VAT: 5 proc. na m.in. podstawowe produkty żywnościowe, 8 i 23 procent" - powiedział. Dodał, że VAT na nieprzetworzoną żywność wzrośnie z 3 proc. do 5 proc., a na nisko przetworzoną zostanie obniżony z 7 do 5 proc. Według wcześniejszych informacji w planie zapisano, że maksymalny dopuszczalny deficyt budżetowy w przyszłym roku wyniesie 45 mld zł, w 2012 roku - 40 mld zł, zaś w 2013 roku - 30 mld zł. Projekt planu wskazuje także, że w perspektywie dług publiczny nie przekroczy 55 proc. PKB, natomiast zejście z deficytem sektora finansów publicznych poniżej 3 proc. PKB nastąpi dopiero w 2013 roku, a nie - jak wcześniej zakładano - w 2012 r.

kcz/mtom

Podziel się:

Bądź na bieżąco:
  • Skopiowano do schowka

Komentarze (0)

Dodaj komentarz do artykułu
domyślny avatar
Zaloguj się, aby dodać komentarz
Dodaj komentarz do artykułu
domyślny avatar
  • Udostępnij komentarz w:
  • ikona twitter
  • ikona facebook
  • ikona google plus
publikuj
Właśnie pojawiły sie nowe () komentarze - pokaż
Zasady forum
Publikowane komentarze sa prywatnymi opiniami użytkowników portalu. TVN24 nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Pozostałe informacje