ZobaczTo był rok 2016 w Polsce

To był rok 2016 w Polsce
To był rok 2016 w Polsce
Nowy Trybunał
Nowy Trybunał
Kryzys w polskim parlamencie
Polska rodzina za pięćset
Polska rodzina za pięćset
Polki wyszły na Czarny Protest
Najsłynniejszy adres w Polsce
Najsłynniejszy adres w Polsce
Bruksela "nie odpuści"
Bruksela "nie odpuści"
Rok z Antonim Macierewiczem
Twarz "dobrej zmiany"
Twarz "dobrej zmiany"
Teczki z szafy Kiszczaka
Teczki z szafy Kiszczaka
Franciszek zaskoczył nie raz
Franciszek zaskoczył nie raz
Była zbrodnia, kary może nie być
Była zbrodnia, kary może nie być
Przeciwko skrajnemu nacjonalizmowi
Przeciwko skrajnemu nacjonalizmowi
Ćwierćfinał, a i tak są mistrzami
Następny
Poprzedni

ZobaczNowy Trybunał

To był rok 2016 w Polsce
To był rok 2016 w Polsce
Nowy Trybunał
Nowy Trybunał
Kryzys w polskim parlamencie
Polska rodzina za pięćset
Polska rodzina za pięćset
Polki wyszły na Czarny Protest
Najsłynniejszy adres w Polsce
Najsłynniejszy adres w Polsce
Bruksela "nie odpuści"
Bruksela "nie odpuści"
Rok z Antonim Macierewiczem
Twarz "dobrej zmiany"
Twarz "dobrej zmiany"
Teczki z szafy Kiszczaka
Teczki z szafy Kiszczaka
Franciszek zaskoczył nie raz
Franciszek zaskoczył nie raz
Była zbrodnia, kary może nie być
Była zbrodnia, kary może nie być
Przeciwko skrajnemu nacjonalizmowi
Przeciwko skrajnemu nacjonalizmowi
Ćwierćfinał, a i tak są mistrzami
Następny

Podziel się

Trzy nieopublikowane wyroki, niejasny status sześciorga sędziów, gąszcz przepisów rozproszonych w trzech ustawach i niegasnący konflikt polityczny – w takich okolicznościach rozpoczął pracę nowy, stworzony przez PiS Trybunał Konstytucyjny. Nowy, bo regulowany trzema zupełnie nowymi ustawami i z nową prezes.

Polityczna walka o sformowanie nowego Trybunału trwała jeden rok, jeden miesiąc i jeden dzień. "Konflikt wokół Trybunału Konstytucyjnego w Polsce ma swoje źródło w działaniach Sejmu poprzedniej kadencji" – orzekła Komisja Wenecka 11 marca. Jednak w obecnej kadencji kryzys ustrojowy na tle sporu o Trybunał nie został jak dotąd zażegnany.

Ostatnie posiedzenie poprzedniej kadencji

Na ostatnim posiedzeniu w poprzedniej kadencji, 8 października 2015 r., Sejm wybrał pięciu sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Kadencje trzech z nich – Romana Hausera, Krzysztofa Ślebzaka, Andrzeja Jakubeckiego – rozpoczynały się 7 listopada, dwóch kolejnych – Bronisława Sitka i Andrzeja Sokali – miały się rozpocząć na początku grudnia 2015 r., czyli już za nowej kadencji Sejmu. Miały, bo ich wybór unieważnił Trybunał Konstytucyjny.

Sprzeciw ówcześnie opozycyjnego PiS, które twierdziło, że Sejm na zakończenie kadencji nie powinien wybierać sędziów na zapas i powinien to zrobić już nowy Sejm, posłowie rządzącej wówczas Platformy Obywatelskiej odpierali. Twierdzili, że chodziło im o zapobieżenie sytuacji, w której nowy parlament mógłby nie zdążyć z wyborem nowych sędziów i kadencje straciłyby ciągłość.

Opozycyjne w poprzedniej kadencji, a obecnie rządzące Prawo i Sprawiedliwość twierdzi do dziś, że w tamtym wyborze chodziło o obsadzenie Trybunału sędziami sprzyjającymi Platformie Obywatelskiej.

Sejm wybrał pięciu sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Przeciw cały klub PiS
Sejm wybrał pięciu sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Przeciw cały klub PiS

Żeby móc wybrać sędziów na kadencje zaczynające się w grudniu 2015 r., poprzedni Sejm znowelizował ustawę o Trybunale Konstytucyjnym. Prawo i Sprawiedliwość uznało tę ustawę za niezgodną z ustawą zasadniczą i zaskarżyło ją do Trybunału Konstytucyjnego. Ostatecznie jednak wniosek wycofało – bo zaczęło stanowić własne ustawy o Trybunale.

Prezydent Andrzej Duda do dziś nie odebrał przyrzeczeń od żadnej z osób wybranych na sędziów przez Sejm poprzedniej kadencji.

Nowy Sejm zabrał się za Trybunał już na pierwszym posiedzeniu

Na pierwszym posiedzeniu Sejmu obecnej kadencji, 19 listopada 2015 r., posłowie uchwalili nowelizację ustawy o Trybunale. Przewidywała ona powtórny wybór pięciorga sędziów na stanowiska obsadzone przez poprzedni Sejm oraz wygaśnięcie kadencji prezesa Andrzeja Rzeplińskiego i wiceprezesa Stanisława Biernata. Cały proces legislacyjny tej ustawy – od wpłynięcia do podpisania przez prezydenta – trwał zaledwie tydzień. Obecnie opozycyjna Platforma Obywatelska zaskarżyła tę ustawę do Trybunału Konstytucyjnego.

Po uchwaleniu nowej ustawy powstał problem, co zrobić z pięcioma osobami wybranymi na sędziów w poprzedniej kadencji. Rządząca większość przy wsparciu klubu Kukiz'15 podjęła więc uchwały "w sprawie stwierdzenia braku mocy prawnej" wyboru pięciu sędziów TK przez Sejm poprzedniej kadencji. W uchwałach tych Sejm zaapelował do prezydenta o nieprzyjmowanie ślubowań od sędziów wybranych na ostatnim posiedzeniu poprzedniej kadencji.

Głosowanie nad ustawą o Trybunale Konstytucyjnym. Posłowie opozycji wychodzą
Głosowanie nad ustawą o Trybunale Konstytucyjnym. Posłowie opozycji wychodzą / Wideo: tvn24

Wybór nowych sędziów w obecnej kadencji

Na trzecim posiedzeniu obecnej kadencji, 2 grudnia 2015 r., Sejm powołał na sędziów Trybunału Konstytucyjnego Henryka Ciocha, Lecha Morawskiego, Mariusza Muszyńskiego, Piotra Pszczółkowskiego i Julię Przyłębską. Procedura ich wyboru, podobnie jak uchwalanie ustawy, przebiegała w ekspresowym tempie. Uchwały o wyborze nowych sędziów zostały opublikowane już w dwie godziny po głosowaniu w Sejmie, a prezydent Andrzej Duda odbierał ślubowania od czterech sędziów w nocy z 2 na 3 grudnia, od Julii Przyłębskiej zaś 9 grudnia.

Czterech zaprzysiężonych w nocy sędziów przyszło rano do pracy. Prezes TK Andrzej Rzepliński przydzielił im pokoje, ale poinformował, że do czasu wyjaśnienia zgodności z prawem ich wyboru nie będzie im przydzielał spraw do rozpatrzenia.

W tym samym dniu, w którym zaprzysiężeni przez prezydenta czterej sędziowie (jeszcze bez Julii Przyłębskiej) stawili się do pracy, Trybunał orzekł, że poprzedni Sejm niezgodnie z konstytucją, "na zapas" wybrał dwóch sędziów TK – Bronisława Sitka i Andrzeja Sokalę, natomiast wybór pozostałej trójki – Romana Hausera, Krzysztofa Ślebzaka, Andrzeja Jakubeckiego – był legalny. W uzasadnieniu Trybunał stwierdził, że od trójki legalnie wybranych sędziów w poprzedniej kadencji prezydent powinien odebrać ślubowanie. Prezydent tego nie uczynił.

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, odpowiedzialna za druk Dziennika Ustaw, zwlekała z opublikowaniem tego wyroku. Szefowa KPRM wstrzymywała publikację, żądając od prezesa TK wyjaśnienia, dlaczego Trybunał zajmował się sprawą w pięcioosobowym, a nie w pełnym składzie. Prezes odpowiedział, że kancelaria premiera ma obowiązek niezwłocznie publikować orzeczenia Trybunału i konstytucja nie przewiduje tu wyjątków. 16 grudnia, po 13 dniach od wyroku, został on opublikowany.

O co toczy się walka o Trybunał Konstytucyjny?
O co toczy się walka o Trybunał Konstytucyjny? / Wideo: TVN 24

Nowelizacja grudniowa

22 grudnia 2015 r. Sejm uchwalił kolejną nowelizację ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Przewidywała ona, że TK ma co do zasady orzekać w pełnym składzie. Kworum pełnego składu podwyższono z 9 do 13 sędziów, wyroki w pełnym składzie zaś mają zapadać większością dwóch trzecich sędziowskich głosów. Ustawa ograniczyła kompetencje Zgromadzenia Ogólnego TK, pozbawiając zgromadzenie prawa do wygaszania mandatu sędziego. Dała za to prezydentowi i ministrowi sprawiedliwości uprawnienia do wszczynania postępowań dyscyplinarnych wobec sędziów TK, co jednak nie mogłoby się odbywać bez zgody prezesa TK.

Ustawa wprowadzała jeszcze jedną zmianę. Trybunał miał rozpatrywać sprawy w kolejności wpływu, co blokowałoby możliwość rozpatrywania poza kolejnością spraw o szczególnie istotnym znaczeniu, wymagających szybkich rozstrzygnięć.

Również ta nowelizacja została przeprowadzona w błyskawicznym tempie. Senat zatwierdził ją bez poprawek w Wigilię Bożego Narodzenia, a prezydent podpisał 28 grudnia i tego samego dnia została ona opublikowana i – bez vacatio legis – weszła w życie.

Trybunał uznaje nowelizację grudniową za niekonstytucyjną

Tę nowelizację ustawy Trybunał uznał w całości za niezgodną z Konstytucją – wyrokiem z 9 marca 2016 r. Orzeczenie to do dziś jest nieuznawane przez rządzącą większość i nie zostało jak dotąd opublikowane. Rząd i politycy PiS uważają, że Trybunał powinien był orzekać już w oparciu o nową ustawę, czyli w składzie co najmniej 13 sędziów. Trybunał zaś procedował w oparciu bezpośrednio o Konstytucję, uznając, że nie może pracować w myśl przepisów ustawy, którą uznał za niezgodną z Konstytucją.

Ogłoszenie wyroku przez Trybunał, ale nieopublikowanie go przez kancelarię premiera, były początkiem zjawiska, które komentatorzy określają mianem dualizmu prawnego, polegającego na tym, że część instytucji uznaje, iż wyrok obowiązuje, a inna część – że dopóki nie zostanie opublikowany, to nie obowiązuje.

Sąd Najwyższy i Naczelny Sąd Administracyjny ogłosiły, że wyroki Trybunału Konstytucyjnego są ostateczne i mają moc powszechnie obowiązującą. Sąd Najwyższy podkreślił, że orzeczenie TK staje się ważne z chwilą ogłoszenia go w sali rozpraw.

Dwa wydawnictwa prawnicze, których publikacjami posługują się sądy, prokuratury, adwokaci, urzędy i inne instytucje, włączyły nieopublikowany wyrok do swoich baz aktów prawnych. Oficjalne deklaracje o respektowaniu wszystkich wyroków TK, nawet tych nieopublikowanych, ogłosiło kilkanaście zgromadzeń sędziów sądów okręgowych i apelacyjnych. O przestrzeganiu nieopublikowanych wyroków zapewniła część samorządów miast i województw, choć te uchwały konsekwentnie unieważniali pisowscy wojewodowie.

Partia RAZEM domaga się publikacji wyroku Trybunału
Partia RAZEM domaga się publikacji wyroku Trybunału

"Naprawcza" ustawa lipcowa

Na przełomie kwietnia i maja kolejny projekt ustawy o Trybunale Konstytucyjnym złożyli posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Swój projekt zgłosiło również Polskie Stronnictwo Ludowe. Obywatelski projekt ustawy, opatrzony wymaganymi przez prawo 100 tys. podpisów, złożył również Komitet Obrony Demokracji.

Ostatecznie Sejm uchwalił 22 lipca ustawę według projektu PiS. Zakładała ona rozpatrywanie wniosków według kolejności wpływu; włączenie do orzekania sędziów zaprzysiężonych przez prezydenta, a niedopuszczonych dotąd do orzekania; obowiązek odraczania narad w pełnym składzie na wniosek co najmniej czterech sędziów i wymóg obecności prokuratora generalnego podczas rozpraw w pełnym składzie.

Również tę ustawę Trybunał uznał za niezgodną z Konstytucją w 90 proc. (9 na 10 zaskarżonych przepisów) wyrokiem z 11 sierpnia. W rozprawie orzekało 12 sędziów. Troje z nich (Julia Przyłębska, Piotr Pszczółkowski i Zbigniew Jędrzejewski) ogłosiło zdania odrębne.

Blokowanie, a potem wybiórcza publikacja

Kancelaria premiera przez prawie pół roku nie publikowała kolejnych wyroków Trybunału Konstytucyjnego – również w sprawie aktów prawnych dotyczących innych dziedzin życia. W sumie nazbierało się ich 23.

W połowie sierpnia kancelaria premiera opublikowała 21 z nich, pomijając dwa nieuznawane przez rząd i większość sejmową. Jeden z nich to właśnie wyżej opisywany wyrok z 9 marca stwierdzający nieważność w całości ustawy z 22 grudnia 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym. Drugi nieopublikowany wyrok dotyczy ustawy z 22 lipca 2016 r.

Sędziowie bronią Trybunału
Sędziowie bronią Trybunału / Wideo: tvn24

Ustawa o statusie i sędziowie na zwolnieniach

Tymczasem w Sejmie rozpoczęły się pracę nad kolejną ustawą mającą uregulować zasady działania Trybunału. Akt prawny pod nazwą Ustawa o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego wprowadza obowiązek składania przez sędziów TK jawnych oświadczeń majątkowych, zakazuje podejmowania dodatkowych zajęć z wyjątkiem naukowo-dydaktycznych, ustala limit wieku sędziego na 70 lat i zobowiązuje prezesa TK do przydzielania spraw sędziemu, który złożył ślubowanie. Ustawę, uchwaloną przez Sejm 4 listopada, prezydent podpisał 20 grudnia.

Gdy ustawę o statusie sędziów TK Sejm przekazywał do podpisu prezydentowi, Zgromadzenie Ogólne sędziów Trybunału pracowało nad wyborem kandydatów na prezesa. 19 grudnia kończyła się bowiem kadencja na tym stanowisku prof. Andrzeja Rzeplińskiego.

Sędziowie zebrani na Zgromadzeniu postanowili przedstawić prezydentowi jako kandydatów trzech sędziów: Marka Zubika, Stanisława Rymara i Piotra Tuleję. Ich wybór został dokonany przy braku kworum. Troje sędziów wybranych w tym roku przez Sejm głosami PiS poszło bowiem w tym czasie na zwolnienie lekarskie. Prezydent nie uznał tego wyboru i zażądał przedstawienia kandydatów wyłonionych w głosowaniu co najmniej 10 sędziów – jak wymaga tego Konstytucja. Spełnienie tego wymogu pod nieobecność sędziów Przyłębskiej, Pszczółkowskiego i Jędrzejewskiego nie było możliwe.

W efekcie przed upływem kadencji Andrzeja Rzeplińskiego Zgromadzenie Ogólne sędziów TK nie wyłoniło kandydatów na jego następcę.

Zmiany w Trybunale Konstytucyjnym »

OglądajZmiany w Trybunale Konstytucyjnym
Mazurek: mam nadzieję, że sędziowie nie będą angażować się politycznie / Wideo: tvn24
 • Mazurek: mam nadzieję, że sędziowie nie będą angażować się politycznieMazurek: mam nadzieję, że sędziowie nie będą angażować się...
 • Ślubowanie sędziego Justyna PiskorskiegoŚlubowanie sędziego Justyna Piskorskiego
 • Postępowanie dyscyplinarne wobec byłego prezesa TK. "Odstraszający przykład dla innych sędziów"Postępowanie dyscyplinarne wobec byłego prezesa TK....
 • Polityczna burza po decyzji stołecznego sądu. "Takie personalne ataki są niedopuszczalne"Polityczna burza po decyzji stołecznego sądu. "Takie...
 • Sędzia zawiesił proces wytoczony Trybunałowi Konstytucyjnemu. Czeka na rozstrzygnięcie w sprawie wyboru prezesSędzia zawiesił proces wytoczony Trybunałowi Konstytucyjnemu....
 • Spór o prawo łaski. Dwie skargi do Trybunału KonstytucyjnegoSpór o prawo łaski. Dwie skargi do Trybunału Konstytucyjnego
 • "Moje sympatie polityczne są określone". Kandydat na sędziego Trybunału z opinią komisji"Moje sympatie polityczne są określone". Kandydat na sędziego...
 • Trybunał Konstytucyjny wyznaczył termin rozpatrzenia sprawy wyboru sędziówTrybunał Konstytucyjny wyznaczył termin rozpatrzenia sprawy...
 • Przedstawiciel Trybunału Konstytucyjnego czy rządu?Przedstawiciel Trybunału Konstytucyjnego czy rządu?
 • "Gdybym był złośliwy, powiedziałbym, że Morawski dobrze się uczył od Rzeplińskiego""Gdybym był złośliwy, powiedziałbym, że Morawski dobrze się...
 • Lech Morawski odpowiada na pytanie o to kogo reprezentujeLech Morawski odpowiada na pytanie o to kogo reprezentuje
 • Żalek: profesor Rzepliński zanim został sędzią TK, wprost mówił o wyjątkowej korupcji w wymiarze sprawiedliwościŻalek: profesor Rzepliński zanim został sędzią TK, wprost...
 • Mucha: Morawski skompromitował Polskę i Trybunał KonstytucyjnyMucha: Morawski skompromitował Polskę i Trybunał Konstytucyjny
 • "Spróbuję przedstawić stanowisko tak krytykowanego polskiego rządu""Spróbuję przedstawić stanowisko tak krytykowanego polskiego...
 • Morawski: rząd walczy z wszechogarniającą korupcjąMorawski: rząd walczy z wszechogarniającą korupcją
 • Safjan: spór o TK to spór o funkcjonowanie systemu prawnegoSafjan: spór o TK to spór o funkcjonowanie systemu prawnego
 • "Trybunał jest w stanie całkowitej dezorganizacji""Trybunał jest w stanie całkowitej dezorganizacji"
 • Kuźmiuk do Timmermansa: Trybunał Konstytucyjny jest w pełni pluralistyczny, proszę się nie śmiaćKuźmiuk do Timmermansa: Trybunał Konstytucyjny jest w pełni...
 • Konstytucjonalista o wyroku Trybunału: w tym składzie nie może funkcjonowaćKonstytucjonalista o wyroku Trybunału: w tym składzie nie może...
 • 25.02.2017 | "Bardzo poważne grzechy konstytucyjne zostały popełnione"25.02.2017 | "Bardzo poważne grzechy konstytucyjne zostały...

Kolejna ustawa daje większe wpływy prezydentowi

Sędziowie TK z powodu braku kworum nie wskazali prezydentowi kandydatów, a Sejm w tym czasie uchwalił jeszcze jedną ustawę dotyczącą Trybunału Konstytucyjnego – "o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym". Prezydent podpisał ją 20 grudnia. Zakłada ona, że z mocy prawa unieważniony będzie niedawny wybór trzech sędziów TK jako kandydatów na nowego prezesa. W przypadku zaś konieczności nowej procedury w sprawie prezesa, do czasu jego powołania Trybunałem kieruje sędzia TK, "któremu prezydent RP w drodze postanowienia powierzy pełnienie obowiązków prezesa".

Prezydent na mocy tych przepisów wybiera p.o. prezes spośród sędziów TK o "najdłuższym stażu pracy w sądownictwie powszechnym lub w administracji państwowej szczebla centralnego na stanowiskach związanych ze stosowaniem prawa". Najdłuższy taki staż ma sędzia Julia Przyłębska.

We wtorek 20 grudnia prezydent powołał sędzię Przyłębską na p.o. prezesa. Tego samego dnia zwołała ona Zgromadzenie Ogólne, na którym już było kworum, choć w głosowaniu wzięło udział tylko sześciu sędziów - wszyscy wybrani w tej kadencji Sejmu. Pozostali odmówili udziału w głosowaniu, tłumacząc, że zwołanie Zgromadzenia Ogólnego w ciągu zaledwie kilku godzin uniemożliwiło powrót z urlopu i wzięcie udziału w głosowaniu sędziemu Stanisławowi Rymarowi.

Zgromadzenie Ogólne zebrało się nagle

Głosujący sędziowie wskazali prezydentowi dwóch kandydatów: Julię Przyłębską i Mariusza Muszyńskiego. W środę 21 grudnia prezydent powołał na prezesa nowego TK Julię Przyłębską.

W zgromadzeniu 20 grudnia mogli wziąć udział sędziowie Henryk Cioch, Mariusz Muszyński i Lech Morawski. P.o. prezes Julia Przyłębska włączyła ich do składu orzekającego TK, czego przez ostatni rok nie robił dotychczasowy prezes Andrzej Rzepliński. Z listy sędziów publikowanej na stronie internetowej Trybunału Konstytucyjnego zniknęły zaś nazwiska wybranych w poprzedniej kadencji (legalnie – jak orzekł Trybunał 9 marca) Romana  Hausera, Andrzeja Jakubeckiego i Krzysztofa Ślebzaka. Do 20 grudnia figurowali oni na liście jako "oczekujący na złożenie ślubowania".

Nowy Trybunał
Nowy Trybunał / Wideo: tvn24

W ten sposób rozpoczął działalność nowy Trybunał Konstytucyjny. Otwarte pozostają pytania: jaki jest status sędziów Hausera, Jakubeckiego oraz Ślebzaka (wybranych wg starego Trybunału zgodnie z prawem, a nieuznawanych przez prezydenta) i czy sądy powszechne i pozostałe instytucje będą uznawać wyroki TK ogłaszane z udziałem sędziów Ciocha, Muszyńskiego i Morawskiego?

– Występują uzasadnione obawy, że wyroki TK z udziałem tych trzech sędziów mogą być kontestowane przez organy stosujące prawo – mówił po "nowym otwarciu" wiceprezes TK Stanisław Biernat. – Nie ulega wątpliwości, że orzekający od kilku lat sędziowie będą musieli określić swoją pozycję i wyrazić swoje credo co do funkcjonowania TK. Można się spodziewać, że wydadzą jakieś oświadczenie czy w inny sposób przekażą opinii publicznej stanowisko w tej nowej sytuacji; będzie to wszystko w granicach prawa – zapewnił sędzia Biernat.

29 grudnia w Dzienniku Ustaw opublikowano po raz kolejny zaległe wyroki TK wydane między 27 września a 13 grudnia - w sumie 15 orzeczeń. Znów pominięto jednak wspomniane już wcześniej dwa wyroki: z 9 marca i 11 sierpnia 2016 roku, oraz wyrok z 7 listopada w sprawie zasad wyboru prezesa i wiceprezesa TK na podstawie - nieobowiązującej już - ustawy o TK z 22 lipca 2016 roku.

Komentarze (0)

Dodaj komentarz do artykułu
domyślny avatar
Zaloguj się, aby dodać komentarz
Dodaj komentarz do artykułu
domyślny avatar
 • Udostępnij komentarz w:
 • ikona twitter
 • ikona facebook
 • ikona google plus
publikuj
Właśnie pojawiły sie nowe () komentarze - pokaż
Zasady forum
Publikowane komentarze sa prywatnymi opiniami użytkowników portalu. TVN24 nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.
Zwiń
Poprzedni

ZobaczKryzys w polskim parlamencie

To był rok 2016 w Polsce
To był rok 2016 w Polsce
Nowy Trybunał
Nowy Trybunał
Kryzys w polskim parlamencie
Polska rodzina za pięćset
Polska rodzina za pięćset
Polki wyszły na Czarny Protest
Najsłynniejszy adres w Polsce
Najsłynniejszy adres w Polsce
Bruksela "nie odpuści"
Bruksela "nie odpuści"
Rok z Antonim Macierewiczem
Twarz "dobrej zmiany"
Twarz "dobrej zmiany"
Teczki z szafy Kiszczaka
Teczki z szafy Kiszczaka
Franciszek zaskoczył nie raz
Franciszek zaskoczył nie raz
Była zbrodnia, kary może nie być
Była zbrodnia, kary może nie być
Przeciwko skrajnemu nacjonalizmowi
Przeciwko skrajnemu nacjonalizmowi
Ćwierćfinał, a i tak są mistrzami
Następny
Poprzedni

ZobaczPolska rodzina za pięćset

To był rok 2016 w Polsce
To był rok 2016 w Polsce
Nowy Trybunał
Nowy Trybunał
Kryzys w polskim parlamencie
Polska rodzina za pięćset
Polska rodzina za pięćset
Polki wyszły na Czarny Protest
Najsłynniejszy adres w Polsce
Najsłynniejszy adres w Polsce
Bruksela "nie odpuści"
Bruksela "nie odpuści"
Rok z Antonim Macierewiczem
Twarz "dobrej zmiany"
Twarz "dobrej zmiany"
Teczki z szafy Kiszczaka
Teczki z szafy Kiszczaka
Franciszek zaskoczył nie raz
Franciszek zaskoczył nie raz
Była zbrodnia, kary może nie być
Była zbrodnia, kary może nie być
Przeciwko skrajnemu nacjonalizmowi
Przeciwko skrajnemu nacjonalizmowi
Ćwierćfinał, a i tak są mistrzami
Następny
Poprzedni

ZobaczPolki wyszły na Czarny Protest

To był rok 2016 w Polsce
To był rok 2016 w Polsce
Nowy Trybunał
Nowy Trybunał
Kryzys w polskim parlamencie
Polska rodzina za pięćset
Polska rodzina za pięćset
Polki wyszły na Czarny Protest
Najsłynniejszy adres w Polsce
Najsłynniejszy adres w Polsce
Bruksela "nie odpuści"
Bruksela "nie odpuści"
Rok z Antonim Macierewiczem
Twarz "dobrej zmiany"
Twarz "dobrej zmiany"
Teczki z szafy Kiszczaka
Teczki z szafy Kiszczaka
Franciszek zaskoczył nie raz
Franciszek zaskoczył nie raz
Była zbrodnia, kary może nie być
Była zbrodnia, kary może nie być
Przeciwko skrajnemu nacjonalizmowi
Przeciwko skrajnemu nacjonalizmowi
Ćwierćfinał, a i tak są mistrzami
Następny
Poprzedni

ZobaczNajsłynniejszy adres w Polsce

To był rok 2016 w Polsce
To był rok 2016 w Polsce
Nowy Trybunał
Nowy Trybunał
Kryzys w polskim parlamencie
Polska rodzina za pięćset
Polska rodzina za pięćset
Polki wyszły na Czarny Protest
Najsłynniejszy adres w Polsce
Najsłynniejszy adres w Polsce
Bruksela "nie odpuści"
Bruksela "nie odpuści"
Rok z Antonim Macierewiczem
Twarz "dobrej zmiany"
Twarz "dobrej zmiany"
Teczki z szafy Kiszczaka
Teczki z szafy Kiszczaka
Franciszek zaskoczył nie raz
Franciszek zaskoczył nie raz
Była zbrodnia, kary może nie być
Była zbrodnia, kary może nie być
Przeciwko skrajnemu nacjonalizmowi
Przeciwko skrajnemu nacjonalizmowi
Ćwierćfinał, a i tak są mistrzami
Następny
Poprzedni

ZobaczBruksela "nie odpuści"

To był rok 2016 w Polsce
To był rok 2016 w Polsce
Nowy Trybunał
Nowy Trybunał
Kryzys w polskim parlamencie
Polska rodzina za pięćset
Polska rodzina za pięćset
Polki wyszły na Czarny Protest
Najsłynniejszy adres w Polsce
Najsłynniejszy adres w Polsce
Bruksela "nie odpuści"
Bruksela "nie odpuści"
Rok z Antonim Macierewiczem
Twarz "dobrej zmiany"
Twarz "dobrej zmiany"
Teczki z szafy Kiszczaka
Teczki z szafy Kiszczaka
Franciszek zaskoczył nie raz
Franciszek zaskoczył nie raz
Była zbrodnia, kary może nie być
Była zbrodnia, kary może nie być
Przeciwko skrajnemu nacjonalizmowi
Przeciwko skrajnemu nacjonalizmowi
Ćwierćfinał, a i tak są mistrzami
Następny
Poprzedni

ZobaczRok z Antonim Macierewiczem

To był rok 2016 w Polsce
To był rok 2016 w Polsce
Nowy Trybunał
Nowy Trybunał
Kryzys w polskim parlamencie
Polska rodzina za pięćset
Polska rodzina za pięćset
Polki wyszły na Czarny Protest
Najsłynniejszy adres w Polsce
Najsłynniejszy adres w Polsce
Bruksela "nie odpuści"
Bruksela "nie odpuści"
Rok z Antonim Macierewiczem
Twarz "dobrej zmiany"
Twarz "dobrej zmiany"
Teczki z szafy Kiszczaka
Teczki z szafy Kiszczaka
Franciszek zaskoczył nie raz
Franciszek zaskoczył nie raz
Była zbrodnia, kary może nie być
Była zbrodnia, kary może nie być
Przeciwko skrajnemu nacjonalizmowi
Przeciwko skrajnemu nacjonalizmowi
Ćwierćfinał, a i tak są mistrzami
Następny
Poprzedni

ZobaczTwarz "dobrej zmiany"

To był rok 2016 w Polsce
To był rok 2016 w Polsce
Nowy Trybunał
Nowy Trybunał
Kryzys w polskim parlamencie
Polska rodzina za pięćset
Polska rodzina za pięćset
Polki wyszły na Czarny Protest
Najsłynniejszy adres w Polsce
Najsłynniejszy adres w Polsce
Bruksela "nie odpuści"
Bruksela "nie odpuści"
Rok z Antonim Macierewiczem
Twarz "dobrej zmiany"
Twarz "dobrej zmiany"
Teczki z szafy Kiszczaka
Teczki z szafy Kiszczaka
Franciszek zaskoczył nie raz
Franciszek zaskoczył nie raz
Była zbrodnia, kary może nie być
Była zbrodnia, kary może nie być
Przeciwko skrajnemu nacjonalizmowi
Przeciwko skrajnemu nacjonalizmowi
Ćwierćfinał, a i tak są mistrzami
Następny
Poprzedni

ZobaczTeczki z szafy Kiszczaka

To był rok 2016 w Polsce
To był rok 2016 w Polsce
Nowy Trybunał
Nowy Trybunał
Kryzys w polskim parlamencie
Polska rodzina za pięćset
Polska rodzina za pięćset
Polki wyszły na Czarny Protest
Najsłynniejszy adres w Polsce
Najsłynniejszy adres w Polsce
Bruksela "nie odpuści"
Bruksela "nie odpuści"
Rok z Antonim Macierewiczem
Twarz "dobrej zmiany"
Twarz "dobrej zmiany"
Teczki z szafy Kiszczaka
Teczki z szafy Kiszczaka
Franciszek zaskoczył nie raz
Franciszek zaskoczył nie raz
Była zbrodnia, kary może nie być
Była zbrodnia, kary może nie być
Przeciwko skrajnemu nacjonalizmowi
Przeciwko skrajnemu nacjonalizmowi
Ćwierćfinał, a i tak są mistrzami
Następny
Poprzedni

ZobaczFranciszek zaskoczył nie raz

To był rok 2016 w Polsce
To był rok 2016 w Polsce
Nowy Trybunał
Nowy Trybunał
Kryzys w polskim parlamencie
Polska rodzina za pięćset
Polska rodzina za pięćset
Polki wyszły na Czarny Protest
Najsłynniejszy adres w Polsce
Najsłynniejszy adres w Polsce
Bruksela "nie odpuści"
Bruksela "nie odpuści"
Rok z Antonim Macierewiczem
Twarz "dobrej zmiany"
Twarz "dobrej zmiany"
Teczki z szafy Kiszczaka
Teczki z szafy Kiszczaka
Franciszek zaskoczył nie raz
Franciszek zaskoczył nie raz
Była zbrodnia, kary może nie być
Była zbrodnia, kary może nie być
Przeciwko skrajnemu nacjonalizmowi
Przeciwko skrajnemu nacjonalizmowi
Ćwierćfinał, a i tak są mistrzami
Następny
Poprzedni

ZobaczByła zbrodnia, kary może nie być

To był rok 2016 w Polsce
To był rok 2016 w Polsce
Nowy Trybunał
Nowy Trybunał
Kryzys w polskim parlamencie
Polska rodzina za pięćset
Polska rodzina za pięćset
Polki wyszły na Czarny Protest
Najsłynniejszy adres w Polsce
Najsłynniejszy adres w Polsce
Bruksela "nie odpuści"
Bruksela "nie odpuści"
Rok z Antonim Macierewiczem
Twarz "dobrej zmiany"
Twarz "dobrej zmiany"
Teczki z szafy Kiszczaka
Teczki z szafy Kiszczaka
Franciszek zaskoczył nie raz
Franciszek zaskoczył nie raz
Była zbrodnia, kary może nie być
Była zbrodnia, kary może nie być
Przeciwko skrajnemu nacjonalizmowi
Przeciwko skrajnemu nacjonalizmowi
Ćwierćfinał, a i tak są mistrzami
Następny
Poprzedni

ZobaczPrzeciwko skrajnemu nacjonalizmowi

To był rok 2016 w Polsce
To był rok 2016 w Polsce
Nowy Trybunał
Nowy Trybunał
Kryzys w polskim parlamencie
Polska rodzina za pięćset
Polska rodzina za pięćset
Polki wyszły na Czarny Protest
Najsłynniejszy adres w Polsce
Najsłynniejszy adres w Polsce
Bruksela "nie odpuści"
Bruksela "nie odpuści"
Rok z Antonim Macierewiczem
Twarz "dobrej zmiany"
Twarz "dobrej zmiany"
Teczki z szafy Kiszczaka
Teczki z szafy Kiszczaka
Franciszek zaskoczył nie raz
Franciszek zaskoczył nie raz
Była zbrodnia, kary może nie być
Była zbrodnia, kary może nie być
Przeciwko skrajnemu nacjonalizmowi
Przeciwko skrajnemu nacjonalizmowi
Ćwierćfinał, a i tak są mistrzami
Następny
Poprzedni

ZobaczĆwierćfinał, a i tak są mistrzami

To był rok 2016 w Polsce
To był rok 2016 w Polsce
Nowy Trybunał
Nowy Trybunał
Kryzys w polskim parlamencie
Polska rodzina za pięćset
Polska rodzina za pięćset
Polki wyszły na Czarny Protest
Najsłynniejszy adres w Polsce
Najsłynniejszy adres w Polsce
Bruksela "nie odpuści"
Bruksela "nie odpuści"
Rok z Antonim Macierewiczem
Twarz "dobrej zmiany"
Twarz "dobrej zmiany"
Teczki z szafy Kiszczaka
Teczki z szafy Kiszczaka
Franciszek zaskoczył nie raz
Franciszek zaskoczył nie raz
Była zbrodnia, kary może nie być
Była zbrodnia, kary może nie być
Przeciwko skrajnemu nacjonalizmowi
Przeciwko skrajnemu nacjonalizmowi
Ćwierćfinał, a i tak są mistrzami