tvnpix
śledź nas na:
 • Google Plus
 • Instagram
 • RSS

Niesłusznie zamknięci, ze szpitala wyszli półżywi. Odszkodowań nie doczekali, "sąd zapomniał"

Niesłusznie zamknięci, ze szpitala wyszli półżywi. Odszkodowań nie doczekali, "sąd zapomniał"
Foto: TVN 24 Katowice Krystian Broll, Feliks Meszka i Stanisław Belski - tylko ten ostatni jeszcze żyje

Krystian Broll do końca życia mieszkał w domu bez ogrzewania. Słabł. Karetka coraz częściej zabierała go do szpitala. Jego adwokat pisał do sądu o przynajmniej częściowe odszkodowanie za niesłuszne pozbawienie wolności. Sprawa toczyła się ponad rok. Zrujnowany materialnie i zdrowotnie przez ośmioletni pobyt w szpitalu psychiatrycznym mężczyzna zmarł w środę.

Krystian Broll nie powinien czekać. Miał białaczkę. Nie miał za co żyć.

- Dwa, trzy terminy rozpraw, każdy co trzy tygodnie i zapada wyrok - tak, zdaniem Piotra Wojtaszaka, adwokata Brolla, powinny przebiegać procesy o zadośćuczynienie za niesłuszne pozbawienie wolności. - Szybko, przed innymi sprawami - mówi prawnik, powołując się na kodeks postępowania karnego.

Sprawy o odszkodowanie powinny być rozpoznawane w pierwszej kolejności

KPK 554

Po nowelizacji przepisów już tego paragrafu nie ma. Ale obowiązywał jeszcze w lipcu 2015 roku, gdy Broll składał pozew, dlatego sąd w jego sprawie powinien się do niego stosować.

Broll najpierw spędził osiem lat w szpitalu psychiatrycznym. Wyszedł w 2014 roku wyrokiem Sądu Najwyższego i zażądał 14,5 mln zł odszkodowania. Proces przed Sądem Okręgowym w Katowicach zaczął się w lutym 2016 roku i jeszcze się nie skończył, chociaż mężczyzna już nie żyje.

Zmarł w środę. Nie dostał nic.

Oglądaj
24.09.2015 | Przez osiem lat niesłusznie trzymano go w szpitalu psychiatrycznym
Wideo: Magdalena Kowalska-Kotwica/tvn24 24.09.2015 | Przez osiem lat niesłusznie trzymano go w szpitalu psychiatrycznym

Sąd powoływał kolejnych biegłych...

- Jeśli jest orzeczenie Sądu Najwyższego, niepotrzebne było przeprowadzanie drobiazgowego postępowania dowodowego, jak w procesie cywilnym. Tutaj Skarb Państwa odpowiada na zasadzie ryzyka. Krzywda Brolla jest niewątpliwa. Ale sąd katowicki o tym zapomniał - mówi Wojtaszak.

We wrześniu 2016 roku sędzia - przy sprzeciwie Wojtaszaka - powołał biegłych z toksykologii, by ocenili, czy stan zdrowia Brolla jest wynikiem pobytu w szpitalu psychiatrycznym, w szczególności farmakoterapii.

- I sprawa utknęła w martwym punkcie - mówi mecenas.

Biegli dwukrotnie - w październiku - odmówili wydania opinii w tej sprawie. Broll dowiedział się o tym dopiero na rozprawie 3 listopada, kiedy sąd powołał kolejnych biegłych, tym razem z farmakologii i onkologii.

Mieli dwa miesiące na wydanie opinii. Zrobili to dopiero w lutym 2017 roku. - Nie wykluczyli związku stanu zdrowia Brolla z leczeniem w szpitalu - mówi Wojtaszak.

Paradoksalnie, ta pozytywna dla sprawy Brolla opinia, przez to, że powstawała tak długo, okazała się gwoździem do jego trumny.

...a Broll marzł

Broll czekał na finał sprawy w zimnym mieszkaniu. Po wyjściu ze szpitala zastał swój dom w Woszczycach na Śląsku ogołocony przez złodziei.

Zabrali wszystko, co dało się wyrwać ze ściany, w tym kaloryfery. Zniszczenia dopełniła aura. Grad podziurawił dach, przeciekająca deszczówka zagrzybiła ściany, wybrzuszyła parkiety, wysadziła z futryn okna i drzwi.

Broll miał 72 lata, zdiagnozowaną białaczkę limfatyczną (według jego lekarza nabytą, nie genetyczną) i za emeryturę musiał remontować dom. Wojtaszak: - Pożyczał pieniądze na życie.

Ostatnią zimę spędził przy piecu typu koza.

Z 14,5 mln chciał chociaż część

Coraz częściej karetka zabierała Brolla do szpitala. Mdlał z powodu niedokrwistości, musiał mieć przetaczaną krew. Pobyt w klinice hematologicznej uniemożliwił mu obecność na ostatniej rozprawie 3 listopada. Sąd musiał więc wiedzieć, że pokrzywdzony nie czuje się najlepiej. Wojtaszak skrupulatnie o tym informował, wnioskując o wydanie wyroku częściowego w oparciu o zgromadzony już materiał dowodowy.

- Podstawą był fakt pozbawienia wolności. To, jak leczony był Broll w szpitalu psychiatrycznym, jest osobną kwestią. Ale o tym, że był tam niesłusznie stwierdził w swoim orzeczeniu Sąd Najwyższy, uchylając orzeczenia sądów powszechnych - mówi adwokat.

Twierdzi, że Broll od ręki powinien dostać część odszkodowania za błędy sądów: rejonowego w Rybniku i okręgowego w Gliwicach (Sąd Najwyższy określił ich działanie w sprawie Brolla, jako rażące naruszenie przepisów prawa procesowego, nierzetelne i powierzchowne). Jako dowód załączał wypisy Brolla ze szpitala. - Stan zdrowia realnie zagraża jego życiu - podkreślał we wnioskach do sądu.

"Sąd musi dbać o interes Skarbu Państwa"

- Wypowiem się w tej sprawie w poniedziałek, po zapoznaniu się z aktami sprawy - powiedział nam Jacek Krawczyk, rzecznik Sądu Okręgowego w Katowicach.

Zapytaliśmy go, dlaczego sprawa Brolla toczyła się tak długo, po co powoływano biegłych i czy nie można było zapłacić pokrzywdzonemu chociaż części pieniędzy.

Z protokołu rozprawy z 3 listopada wiemy, że sąd odmówił częściowego wydania wyroku, bo kodeks postępowania karnego tego nie przewiduje.

Wojtaszak tymczasem argumentował, że przepisy obowiązujące w tym postępowaniu to tzw. przepisy specjalne, ukierunkowane na szybkie rozstrzygnięcie sprawy, w założeniu bardziej korzystne dla osób skrzywdzonych przez wymiar sprawiedliwości niż te, obowiązujące w zwyczajnej sprawie cywilnej o zapłatę.

- W tej sprawie prowadzonej na podstawie przepisów KPK można posiłkowo stosować przepisy kodeksu postępowania cywilnego, jeśli przepisy KPK czegoś nie regulują - podnosił.

- Moim zdaniem w tym przypadku KPK wszystko normuje, ale to sprawa sporna – mówi karnista prof. Piotr Kruszyński.

- Interpretacji może być wiele, ale najważniejszy jest cel, czyli szybkie zadośćuczynienie – podkreśla Wojtaszak. Przypomniał to również prezesowi katowickiego sądu okręgowego: "Zaistniała sytuacja stoi w sprzeczności z celem postępowania, jakim jest wynagrodzenie wnioskodawcy jego krzywdy i poniesionych strat. Zważywszy na wiek i ciężki pogarszający się stan zdrowia Wnioskodawcy do Sądu kierowane były liczne pisma, informujące o konieczności jak najszybszego wyrokowania sprawy".

9 lutego 2017 roku adwokat w imieniu Brolla zwrócił się do prezesa o objęcie nadzorem jego sprawy "w związku z uchybieniami w zakresie sprawności postępowania sądowego". - Sąd działał przewlekle - ocenia Wojtaszak w rozmowie z tvn24.pl.

Dlaczego? - Na rozprawie 3 listopada sędzia powiedział: "Sąd musi dbać o interes Skarbu Państwa" – Wojtaszek przytoczył słowa godzące, jego zdaniem, w niezawisłość sądu, również w piśmie do prezesa.

Wypunktował, ile Broll czekał na opinie biegłych (ostatecznie do 10 lutego) i dlaczego jego zdaniem te opinie były bezcelowe i niekonieczne dla wydania wyroku.

Broll dostał odpowiedź (datowaną na 3 marca) w piątek, czyli dwa dni po śmierci. - W związku z przesłaniem przez biegłych opinii nie widzę obecnie podstaw do objęcia sprawy nadzorem - napisał Igor Niedobecki, wiceprezes sądu.

Zamknięty bez procesu

Sprawa Krystiana Brolla bulwersująca jest od samego początku. Projektant i elektryk w 2006 roku został zabrany przez policję z ulicy w swojej miejscowości i odwieziony do szpitala psychiatrycznego. Powód: groźby karalne. Miał powiedzieć do kogoś: zabiję cię. Ale nie skonfrontowano go z oskarżycielem. Nie miał procesu.

Prokuratura zleciła zbadać Brolla psychiatrycznie, lekarze stwierdzili paranoję, a w obowiązkowych co półrocznych opiniach podtrzymywali konieczność leczenia w zamknięciu.

Broll porównywany był w mediach do McMurphy'ego, bohatera głośnej powieści Kena Keseya "Lot nad kukułczym gniazdem". Nie zgadzał się na swoje uwięzienie, pisał skargi, aż jego sprawa dotarła do rzeczników praw pacjenta i spraw obywatelskich, którzy spowodowali kasację wyroku w Sądzie Najwyższym.

Broll, jak bohater Keseya, podburzył innych pacjentów szpitala. Powiedział Wojtaszakowi, że jest tam jeszcze taki Feliks Meszka, który tak jak on za nieudowodnione groźby karalne siedzi już 11 lat. I Stanisław Belski, zamknięty ósmy rok, również bez procesu, za kradzież kilku paczek kawy.

Oglądaj
Spędził 11 lat w zakładzie psychiatrycznym
Wideo: Blisko Ludzi TTV Spędził 11 lat w zakładzie psychiatrycznym

Z pomocą Wojtaszaka Meszka (w grudniu 2015 roku) i Belski (w lutym 2016) odzyskali wolność. Pierwszy walczył o 12,3 mln zł odszkodowania. Proces toczył się w Krakowie i, zdaniem adwokata, przebiegał przykładnie. Ale pokrzywdzony przed ostatnią rozprawą zmarł. Miał 79 lat i problemy z prostatą.

- Oni wyszli z tego szpitala półżywi, bez zębów, schorowani - mówi adwokat.

Belski, aplikowany w szpitalu elektrowstrząsami, dotąd nie zdecydował się na walkę i  niebawem - według KPK po roku - jego sprawa się przedawni.

Oglądaj
Stanisław Belski wychodzi ze szpitala psychiatrycznego
Wideo: TVN 24 Katowice Stanisław Belski wychodzi ze szpitala psychiatrycznego

Następna rozprawa Brolla zaplanowana była 22 marca. Jak mówi Wojtaszak, skończy się umorzeniem. Nawet, gdyby odszkodowanie zostało zasądzone rodzina pokrzywdzonego nie może go odziedziczyć. KPK na to nie zezwala.

Czy Broll po raz kolejny został skrzywdzony przez sąd, umierając bez powetowania krzywdy?

Prof. Kruszyński: - Największym koszmarem polskiego wymiaru sprawiedliwości nie są błędne wyroki - takie zdarzają się wszędzie. Źle jest, że się tak długo czeka na rozstrzygnięcie. Sąd mógł działać szybciej, wiedząc, że pokrzywdzony jest tak chory. To nie jedyny przypadek, pokazujący, że powolność niesie nieodwracalne skutki.

Najbardziej niekorzystnie na przewlekłość procesów, zdaniem naszych komentatorów, wpływa praca biegłych, źle opłacanych, a więc też nie mobilizowanych do pośpiechu. Nie rzucą innych zleceń dla sądu.

Źródło: TVN 24 Piotr Kładoczny z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka

- Być może to kolejny argument za tym, żeby przenieść sprawy odszkodowawcze do kodeksu postępowania cywilnego. Tam odszkodowanie przechodzi na spadkobierców – mówi Piotr Kładoczny z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. - Pacjenci mieliby też więcej czasu na otrząśnięcie się po pobycie w szpitalach psychiatrycznych, bo roszczenia na drodze cywilnej nie przedawniają się tak szybko. I mieliby prawo do ubiegania się o częściowe odszkodowanie przed zapadnięciem wyroku.

Co na to Ministerstwo Sprawiedliwości

- Ministerstwo Sprawiedliwości w dniu dzisiejszym wystąpiło do Prezesa Sądu Apelacyjnego w Katowicach z pismem o przesłanie informacji dotyczących przebiegu postępowania w sprawie o odszkodowanie [Krystiana Brolla - red.] - poinformowała nas w piątek Milena Domachowska, główny specjalista Wydziału Komunikacji Społecznej i Promocji w biurze ministra po przedstawieniu jej szczegółów sprawy.

Dotąd nikt w organach sprawiedliwości nie poniósł żadnych konsekwencji za sprawę Brolla.

Podziel się:

Bądź na bieżąco:
 • Skopiowano do schowka

Komentarze (16)

Dodaj komentarz do artykułu
domyślny avatar
Zaloguj się, aby dodać komentarz
Dodaj komentarz do artykułu
domyślny avatar
 • Udostępnij komentarz w:
 • ikona twitter
 • ikona facebook
 • ikona google plus
publikuj
Właśnie pojawiły sie nowe () komentarze - pokaż
precz z unią i tuskiem

to jest zbrodnia sądowa, wg mnie porównywalna do mordowania sądowego żołnierzy wyklętych, przeraża do szpiku kości ...

 • Tyle osób ocenia komentarz pozytywnieOstatnio ocenili:
   0
  • Tyle osób ocenia komentarz negatywnieOstatnio ocenili:
    1
   • zgłoś naruszenie
   zamknij
   psychiatra_dyzurny

   Mecenas wystąpił o bardzo wysokie odszkodowanie. Wiadomo , im więcej dostanie klient, tym więcej on sam zarobi. Poddał wątpliwa tezę , ze białaczka była następstwem leczenia farmakologicznego. Niestety ta kwestia musiała przedłużyć postepowanie. Mógł wystąpić o odszkodowanie jedynie za bezzasadne przetrzymywanie w szpitalu i na mniejszą rozwiń

   • Tyle osób ocenia komentarz pozytywnieOstatnio ocenili:
     0
    • Tyle osób ocenia komentarz negatywnieOstatnio ocenili:
      1
     • zgłoś naruszenie
     zamknij
     LanaKo

     Teza bynajmniej nie jest wątpliwa.

     • Tyle osób ocenia komentarz pozytywnieOstatnio ocenili:
       0
      • Tyle osób ocenia komentarz negatywnieOstatnio ocenili:
        0
       • zgłoś naruszenie
       zamknij
       psychiatra_dyzurny
       • psychiatra_dyzurny:
       • Mecenas wystąpił o bardzo wysokie odszkodowanie. Wiadomo , im więcej dostanie klient, tym więcej on sam zarobi. Poddał wątpliwa tezę , ze białaczka była następstwem leczenia farmakologicznego. Niestety ta kwestia musiała przedłużyć postepowanie. Mógł wystąpić o odszkodowanie jedynie za bezzasadne przetrzymywanie w szpitalu i na mniejszą
       • rozwiń

       Na czym ten brak wątpliwości opierasz? Ja akurat na swojej wiedzy i wieloletnim doświadczeniu.

       • Tyle osób ocenia komentarz pozytywnieOstatnio ocenili:
         0
        • Tyle osób ocenia komentarz negatywnieOstatnio ocenili:
          0
         • zgłoś naruszenie
         zamknij
         wlom123

         Podstawą jest faktyczny brak odpowiedzialności konkretnych osób ( lekarza ,dyrektora ,sędziego ,prokuratora itd . już 10 lat temu obiecywano wprowadzenie odpowiedzialności urzędniczej -i co z tego - nic .w sytuacji braku osobistej odpowiedzialności ,wina się rozmywa a ewentualne konsekwencje ponosi całe społeczeństwo a nie winowajca .W rozwiń

         • Tyle osób ocenia komentarz pozytywnieOstatnio ocenili:
           2
          • Tyle osób ocenia komentarz negatywnieOstatnio ocenili:
            0
           • zgłoś naruszenie
           zamknij
           psychiatra_dyzurny

           No tak, ale za tym trzeba by wprowadzić odpowiedzialność polityków.. .

           • Tyle osób ocenia komentarz pozytywnieOstatnio ocenili:
             1
            • Tyle osób ocenia komentarz negatywnieOstatnio ocenili:
              0
             • zgłoś naruszenie
             zamknij
             Achimenes
             Achimenes

             "Sąd musi dbać o interes Skarbu Państwa" jak się to ma do Art. 45. 1. KONSTYTUCJI RP: Każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd.
             Roszczeń się w Polsce nie dziedziczy, długi i obciążenia - tak. Państwo prawa i sprawiedliwości. rozwiń

             • Tyle osób ocenia komentarz pozytywnieOstatnio ocenili:
               2
              • Tyle osób ocenia komentarz negatywnieOstatnio ocenili:
                0
               • zgłoś naruszenie
               zamknij
               Bog1948

               te zaklady nazywaja sie "szpitalami" a jak nazwac "lekarzy" ktorzy "lecza w tych "szpitalach"skoro po "leczeniu" w tych placowkach pacjeci wychodza w takim stanie.!!!!

               • Tyle osób ocenia komentarz pozytywnieOstatnio ocenili:
                 1
                • Tyle osób ocenia komentarz negatywnieOstatnio ocenili:
                  0
                 • zgłoś naruszenie
                 zamknij
                 psychiatra_dyzurny

                 A skąd wiesz jak długo by żyli gdyby nie trafili do szpitala? Byli samotni, nie mieli wsparcia rodziny. Średnia wieku mężczyzn w Polsce to około 74 lata. Pan Meszka żył 79 lat. W tym wieku trafiają się ciężkie choroby i śmierć. Takie są prawa biologii.

                 • Tyle osób ocenia komentarz pozytywnieOstatnio ocenili:
                   0
                  • Tyle osób ocenia komentarz negatywnieOstatnio ocenili:
                    2
                   • zgłoś naruszenie
                   zamknij
                   Bog1948
                   • Bog1948:
                   • te zaklady nazywaja sie "szpitalami" a jak nazwac "lekarzy" ktorzy "lecza w tych "szpitalach"skoro po "leczeniu" w tych placowkach pacjeci wychodza w takim stanie.!!!!
                   • rozwiń

                   rozumiem lekarze zastosowali "klauzure sumienia" !!!!!!!!!!

                   • Tyle osób ocenia komentarz pozytywnieOstatnio ocenili:
                     1
                    • Tyle osób ocenia komentarz negatywnieOstatnio ocenili:
                      0
                     • zgłoś naruszenie
                     zamknij
                     Zosia I

                     Kiedyś zwróciłam się do opieki społecznej o pomoc powołując się na Konstytucję RP. Pani kierowniczka odpowiedziała, że z moim wyglądem to mam sobie poszukać męża a pomoc socjalna jest dla alkoholików i ludzi nie radzących sobie z życiem i , że jak jeszcze raz przyjdę to wyśle mnie do psychiatryka i wezwała policję .Pani kierownik rozwiń

                     • Tyle osób ocenia komentarz pozytywnieOstatnio ocenili:
                       0
                      • Tyle osób ocenia komentarz negatywnieOstatnio ocenili:
                        1
                       • zgłoś naruszenie
                       zamknij
                       Zosia I

                       Musicie wiedzieć, że sędziowie i adwokaci to koledzy szkolni. Dogadują się ze sobą. Sprawiedliwość to dowody, dowody, dowody.Każdy miał interes by tego odszkodowania nie dać.Adwokat nie był zbyt elokwentny. Wpierw należało oskarżyć lekarza za diagnozę, konkretne osoby, które go na takie badania wysłały,a dooiero wtedy o odszkodowanie.Rodzina rozwiń

                       • Tyle osób ocenia komentarz pozytywnieOstatnio ocenili:
                         0
                        • Tyle osób ocenia komentarz negatywnieOstatnio ocenili:
                          1
                         • zgłoś naruszenie
                         zamknij
                         Centrum pomocy baranom
                         Centrum pomocy baranom

                         Przecież to było LECZENIE.Może lepiej przestać leczyć?

                         • Tyle osób ocenia komentarz pozytywnieOstatnio ocenili:
                           1
                          • Tyle osób ocenia komentarz negatywnieOstatnio ocenili:
                            1
                           • zgłoś naruszenie
                           zamknij
                           Marekfrhg

                           Sądy nie popełniają błędów!
                           Zapamiętajcie to raz na zawsze!
                           Pani pierwsza prezeska świadkiem.

                           • Tyle osób ocenia komentarz pozytywnieOstatnio ocenili:
                             1
                            • Tyle osób ocenia komentarz negatywnieOstatnio ocenili:
                              3
                             • zgłoś naruszenie
                             zamknij
                             Elfek

                             Jak zwykle winien KTOŚ czyli konkretny człowiek!
                             Przecież był ktoś kto kazał aresztować, ktoś kto wypisał zlecenie do zakładu psychiatrycznego.
                             Duchy? Krasnoludki? Ufo? Zawinili konkretni ludzie
                             Sprawa dla organów ścigania - kto konkretnie podjął takie a nie inne decyzje!

                             • Tyle osób ocenia komentarz pozytywnieOstatnio ocenili:
                               2
                              • Tyle osób ocenia komentarz negatywnieOstatnio ocenili:
                                0
                               • zgłoś naruszenie
                               zamknij
                               Więcej komentarzy - rozwiń
                               Zasady forum
                               Publikowane komentarze sa prywatnymi opiniami użytkowników portalu. TVN24 nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

                               Pozostałe informacje