tvnpix
śledź nas na:
  • Google Plus
  • Instagram
  • RSS

Za święto w sobotę należy się wolne

Za święto w sobotę należy się wolne
Foto: Joanna Karnat, Wikipedia, licencja GNU | Video: tvn24 Za święto w dzień wolny należy się dodatkowe wolne

Za święto przypadające w sobotę należy się dodatkowy dzień wolny - orzekł we wtorek Trybunał Konstytucyjny. Zdaniem sędziów przepis odbierający pracownikom ten dzień jest niezgodny z konstytucyjną zasadą równości. Wniosek do TK w tej sprawie złożyła "Solidarność". Obowiązek oddawania pracownikom takiego dnia uchylono po wprowadzeniu od 2011 r. wolnego w święto Trzech Króli.

Trybunał uznał jednocześnie, że przepis nie narusza konstytucyjnej zasady prawa do wolnego dnia w święto.

Ważny od razu

Sędziowie nie określili żadnego okresu przejściowego, a ponieważ wyrok jest ostateczny, więc przepis straci moc z chwilą opublikowania wyroku w Dzienniku ustaw.

Wyrok oznacza, że wracamy do zasad sprzed nowelizacji wprowadzającej wolne w święto Trzech Króli. - Za każde święto, które przypada w dzień wolny, poza niedzielą, pracownicy otrzymają dodatkowy dzień wolny od pracy - tłumaczył poseł Jerzy Kozdroń (PO), który w Trybunale bronił uchylonych przepisów.

W uzasadnieniu wyroku sprawozdawca sędzia TK Andrzej Wróbel przypomniał, że już na etapie prac nad ustawą strona rządowa zgłaszała wątpliwości konstytucyjne. Trybunał uznał wątpliwości dotyczące zasady równości podmiotów. W ocenie TK zakwestionowany przepis bezpodstawnie różnicuje liczbę dni wolnych od pracy przysługujących pracownikom.

- Zgodnie z art. 14 kodeksu pracy oraz art. 66 ust. 2 konstytucji wszyscy pracownicy mają prawo do określonych w ustawie dni wolnych od pracy. W związku z tym ustawowe ograniczenie liczby dni wolnych od pracy w danym okresie rozliczeniowym powinno w równej mierze dotyczyć wszystkich pracowników i być oparte na racjonalnych i zobiektywizowanych, a także przewidywalnych kryteriach - uzasadniał sędzia Wróbel.

Zgodnie z prawem

Konstytucja daje pracownikom prawo do ustawowych dni wolnych od pracy - niedziel oraz świąt państwowych i kościelnych, wskazanych w ustawie o dniach wolnych od pracy. W Kodeksie pracy przewidziano pięciodniowy tydzień pracy, wobec czego pracownikowi przysługuje dodatkowo jeden dzień wolny od pracy w tygodniu.

"Solidarność" - składając wniosek - argumentowała, że przepisy odbierające dzień wolny są sprzeczne z konstytucyjną zasadą równości wobec prawa i zakazem dyskryminacji oraz prawem do dnia wolnego od pracy w święta ustawowe.

Związek wskazywał, że obecnie obowiązujące przepisy powodują nierówne traktowanie pracowników, nawet w jednej firmie. Jeśli zgodnie z ustalonym przez pracodawcę rozkładem pracy powinni pracować w świąteczny dzień, to będą mieć dzień wolny i ich tydzień pracy będzie czterodniowy.

Jeśli jednak zgodnie z rozkładem i tak mieli mieć dzień wolny, to będą w tygodniu pracowali pięć dni. Według Solidarności oznacza to w praktyce konieczność odpracowania święta w innym dniu.

Trybunał wydał orzeczenie w pięcioosobowym składzie.

Podziel się:

Bądź na bieżąco:
Z powodu ciszy referendalnej forum zostało wyłączone

Pozostałe informacje