tvnpix

Pomysł PO na związki partnerskie

Pomysł PO na związki partnerskie
Foto: Krzysztof Białoskórski / PAP | Video: tvn24 PO ma swój projekt

Na pierwszym posiedzeniu Sejmu po wakacjach, czyli pod koniec sierpnia, klub Platformy przedyskutuje projekt ustawy o związkach partnerskich autorstwa Artura Dunina (PO). W środę projektem zajęło się prezydium PO - poważniejszych zastrzeżeń nie zgłoszono. Do dokumentu dotarli reporterzy "Polski i świata" TVN24.

Projekt Dunina dotyczy zarówno par hetero-, jak i homoseksualnych. Reguluje m.in. kwestie dziedziczenia, wspólnego zaciągania kredytów oraz obowiązku alimentacyjnego. Nie ma w nim natomiast zapisu, który umożliwiałby wspólne rozliczanie się partnerów z fiskusem.

Umowę związku partnerskiego można by zawrzeć przed notariuszem albo przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego. Jej stroną nie mogłyby być osoby niepełnoletnie, ubezwłasnowolnione, pozostające w związku małżeńskim lub związku partnerskim.

W projekcie Dunina zapisano m.in. prawo dostępu do informacji medycznej o partnerze oraz prawo decydowania o pochówku. Partner - jako osoba najbliższa - podobnie jak małżonek, będzie mógł odmówić zeznań w charakterze świadka. Projekt wprowadza także trzyletni obowiązek alimentacyjny "w wysokości odpowiadającej usprawiedliwionym potrzebom" w sytuacji, gdyby jeden z partnerów - w wyniku rozwiązania umowy - "znalazł się w niedostatku".

Projekt zakłada również możliwość dziedziczenia po sobie (na takich samych zasadach jak małżonkowie) po roku obowiązywania umowy związku partnerskiego.

Umowę można będzie rozwiązać przed sądem lub w Urzędzie Stanu Cywilnego. Partnerzy mieliby względem siebie obowiązek alimentacyjny przez okres trzech lat od rozwiązania umowy związku partnerskiego.

Zobacz projekt PO ws. związków partnerskich

Podpisy w sierpniu?

Autor projektu przyznał, że ma nadzieję, iż jeszcze w sierpniu rozpocznie się zbieranie podpisów pod jego projektem tak, aby we wrześniu trafił on do laski marszałkowskiej.

Projekt Dunina jest gotowy od lutego, ale prace nad nim nabrały przyśpieszenia po tym, jak we wtorek Sejm - m.in. głosami PO zdjął z porządku obrad projekty ustaw w tej samej sprawie autorstwa Ruchu Palikota i SLD.

Jest ogólna akceptacja. Na klubie będziemy dyskutowali o ewentualnych zmianach, jeśli będą one konieczne

Paweł Olszewski

Politycy PO tłumaczyli, że głosowali przeciw umieszczeniu tych projektów w porządku obrad ze względu na ich "nieusuwalne wady konstytucyjne". Posłowie PO kwestionują m.in. możliwość wspólnego rozliczania się partnerów z fiskusem.

"Jest ogólna akceptacja"

Dzisiaj nad projektem pochyliło się prezydium PO. - Jest ogólna akceptacja. Na klubie będziemy dyskutowali o ewentualnych zmianach, jeśli będą one konieczne - poinformował po posiedzeniu władz klubu Paweł Olszewski.

Dunin przekonuje, że jego projekt nie zrównuje małżeństwa ze związkiem partnerskim. - To są dwie różne instytucje. Związek partnerski ma zapewnić bezpieczeństwo ludziom, którzy nie chcą lub nie mogą wstępować w związek małżeński - podkreślił polityk PO.

Projekt Dunina chwali wiceszefowa klubu PO Małgorzata Kidawa-Błońska. - To bardzo dobry projekt, rozwiązuje problemy, które należy porządkować, gwarantuje podstawowe prawa - do dziedziczenia, do opieki w czasie choroby. To są prawa, które każdy z nas powinien mieć, one nie budzą kontrowersji - podkreśliła.

Dowiedz się więcej...

Trwa cisza wyborcza. Forum jest wyłączone.

Pozostałe informacje